Yrityskansalaisuus

Valmetilla on toimintaa yli 40 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaneiden ja sidosryhmien verkosto, joten sillä on merkittäviä vastuita yrityskansalaisena. Osallistumme valikoituihin paikallisiin ohjelmiin ja teemme maailmanlaajuisesti läheistä yhteistyötä valikoitujen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa luodaksemme positiivisia vaikutuksia niillä alueilla, joilla Valmetilla on toimintaa.

Maailmanlaajuisena yhtiönä ja toimialamme vastuullisuuden edelläkävijänä toimimme monikulttuurisessa ympäristössä, jossa yhtiöillä voi olla erilaisia sosiaalisia vaikutuksia. Vahvistuva läsnäolomme kehittyvillä markkinoilla korostaa vastuutamme paikallisyhteisöistä.

Yrityskansalaisuuteen liittyvä toimintamme pyrkii luomaan tietoisuutta Valmetista positiivisena vaikuttajana toiminta-alueidemme yhteisöille. Maailmanlaajuinen toimintamme tarjoaa suoraan työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia ja välillisesti luo hyvinvointia paikallisyhteisöihin.

Osallistumme paikallisohjelmiin sponsorointiin ja lahjoituksiin liittyvien periaatteidemme puitteissa ja teemme maailmanlaajuisesti läheistä yhteistyötä valikoitujen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Valmetin sponsorointi ja lahjoitukset kohdistuvat tieteeseen, tutkimukseen, koulutukseen, ympäristön ja luonnon suojeluun sekä nuorisotyöhön.

Painopisteen siirto paikallisiin tarpeisiin ja toimenpiteisiin

Valmet uudisti sosiaalisen vastuun ohjelmansa vuonna 2022. Tavoitteena oli luoda keskeisiin teemoihin liittyviä paikallisia ohjelmia. Paikallisen Valmetin henkilöstön avulla toteutetun järjestelmällisen valintaprosessin perusteella vuoden lopulla käynnistettiin useita paikallisia hankkeita kaikilla Valmetin toiminta-alueilla. Uudistetulla ohjelmalla pyritään lisäämään lahjoitettujen varojen paikallista vaikutusta, parantamaan Valmetin saamaa huomiota yhteisöissä ja tarjoamaan paikallisille Valmetin työntekijöille uusia mahdollisuuksia osallistua paikallisten ohjelmien toteuttamiseen.

Kehitystä edistetään yhteistyöllä yliopistojen kanssa

Valmetilla on pitkä historia yhteistyöstä yliopistojen kanssa esimerkiksi tekniikan ja matematiikan aloilla. Valmetin tutkimus- ja kehitystyötä täydentää verkosto, johon kuuluu maailman johtavia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Viime vuosina yhteistyö on voimistunut, kun moni Valmetin työntekijä on saanut valmiiksi tohtorintutkimuksensa osana omaa ja työssä kehittymistään.

Valmet laajentaa aktiivisesti yhteistyötään ja toimintaansa opiskelijoiden ja yliopistojen kanssa Suomessa ja ulkomailla. Tähän kuuluu uusien harjoittelijaohjelmien tukeminen, maailmanlaa - juisen konseptin kehittäminen yliopistojen kanssa tehtävälle yhteistyölle ja toiminta koulujen kanssa tekniikan alan opintojen profiilin nostamiseksi opiskelijoiden keskuudessa.