Enemmän vähemmällä – kestävää kehitystä biotuoteteollisuudessa

28.04.2020

Markkinoilla on jo entuudestaan kova kilpailu, ja lisäksi säännökset lisäävät paineita parantaa jatkuvasti ympäristöystävällisyyttä. Siksi kestävän kehityksen ja kannattavuuden on kuljettava käsi kädessä. Venttiiliratkaisumme on suunniteltu auttamaan sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden asiakkaita kummankin tavoitteen saavuttamisessa.

Nykyaikainen puupohjainen biotuoteteollisuus on luonnostaan kestävän kehityksen mukainen. Tehtaiden perinteisesti tuottamat sellu-, paperi-, kartonki- ja pehmopaperituotteet ovat täysin kierrätettäviä. Lisäksi monet kehitetyistä ja nopeasti kaupallistetuista uusista biotuotteista tekevät koko teollisuudenalasta kestävämmän: vihreämpi energia, uudet fossiilittomat polttoaineet ja monet uudet tuotteet auttavat muovien ja muiden vahingollisten materiaalien korvaamisessa. Itse lopputuotteiden lisäksi myös niiden valmistusprosessien ympäristövaikutuksia seurataan tarkkaan.

Kaikki hyöty irti raaka-aineista

Nykyaikaiset tehtaat seuraavat tarkkaan puunhankintaansa ja metsänhoidon kestävyyttä. Kallisarvoisten raaka-aineiden tehokas käyttö on keskeisessä roolissa sekä kannattavuuden että ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Osa tätä on prosessiventtiilien suorituskyvyn optimointi niin, että värähtely ja prosessivaihtelut pysyvät kurissa ja lopputuotteen laadun epätasaisuudesta johtuva hävikki vähenee. Neles NDX:n kaltaisten tarkkojen venttiiliohjainten suorituskyky ja ominaisuudet tekevät niistä eriomaisia apukeinoja värähtelyn vähentämisessä. Toisena keskeisenä tekijänä raaka-aineiden käytön tehostamisessa on prosessin sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen ja niiden muuttaminen kaupallisiksi biotuotteiksi, kuten biopolttoaineeksi tai -energiaksi.

Hajapäästöjen (emission) vähentäminen

Kun uusista biotuotteista tulee osa tehtaan ekosysteemiä, on kehitettävä uusia prosesseja. Näissä prosesseissa käytettäville venttiileille määritetään uudenlaiset vaatimukset. Koska putkistoissa on kemikaalipitoisia ja kaasumaisia virtaavia aineita, hajapäästöjen vähentämisestä on tullut yhä perustellumpi huoli. Hajapäästöjen vähentämisessä kyse ei ole pelkästään ympäristöteosta. Vaikka ympäristöystävällisyys on erittäin tärkeää, päästöistä ja vuodoista aiheutuvien menetysten vähentämisessä on kyse myös rahasta. Menetetyn virtaavan aineen myötä menetetään myös raaka-aineita ja lopputuotteen tuotanto pienenee. Virtaavan aineen hävikin johdosta menetetään myös energiaa, koska pumput tai kompressorit joutuvat tekemään lisää työtä korvatakseen vuodon aiheuttaman vahingon. Hajapäästöjen vähentämisellä voidaan säästää huomattavasti rahaa. Me Neleksellä testaamme venttiilimme perusteellisesti ja varmistamme, että hankkimillasi venttiileillä on niiden käyttötarkoitukseen vaadittu päästösertifiointi.

Entistä enemmän tuloksia vähemmällä energialla

Tutkimusten mukaan energiakustannukset voivat muodostaa jopa 30 prosenttia koko tehtaan tuotantokustannuksista (Euroopan komissio, SETIS, Energy Efficiency in Pulp and Paper). Jos saat energiankulutuksen pienemmäksi venttiiliemme avulla, se näkyy lopulta toimintasi tuloksissa. Oikea venttiili osana prosessia rajoittaa hajapäästöjen aiheuttamia menetyksiä sekä auttaa vähentämään kulutusta. Vaikka kyse onkin suurelta osin venttiilin laadusta, prosessien tuntemuksemme nousee myös merkittäväksi tekijäksi. Esimerkiksi ainutlaatuisen digitaalisen Nelprof-mitoitustyökalumme avulla pystytään valitsemaan juuri oikea ja oikean kokoinen venttiilikokoonpano, jolloin optimaalisiin virtausominaisuuksiin pääseminen ei vaadi pumppaustehon lisäämistä. Energiankulutuksen vähentäminen missä tahansa teollisessa prosessissa on aina hyvä asia ympäristön kannalta. Kun lisäksi pystymme auttamaan asiakkaitamme optimoimaan vihreämmän bioenergian tuotantonsa omista prosessijäämistään tehtaan käyttövoimaksi, ympäristöystävällisyys nousee täysin uudelle tasolle.

Vakaus on kestävyyttä

Prosessien vakauttaminen on ehkä merkittävin asia, jossa venttiilit auttavat. Vakaus parantaa tuotannon laatua ja vähentää hävikkiä ja tuotannon tappioita. Samalla se tekee prosessista ja siihen liittyvistä laitteista pitkäikäisempiä sekä vähentää ylläpitoon ja huoltoihin kuuluvasta työstä, matkustuksesta ja materiaaleista aiheutuvia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Yksi vakauden ympäristövaikutuksista näkyy paikallisemmalla tasolla: sen myötä tehdas on turvallisempi työpaikka. Kaikkien venttiilituotteidemme suunnittelu sekä venttiiliratkaisuihimme liittyvät digitaaliset työkalut ja asiantuntijapalvelu perustuvat asiakkaidemme tarpeisiin sekä sitoumukseemme parantaa sellu-, paperi- ja biotuotetehtaiden tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä kaikkialla maailmassa.

Kirjoittaja: Jukka Borgman, Director, Technology Development, Neles

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Kohti parempaa luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä!