Metsä Groupin biotuotetehtaan prosessien virtaukset hallitaan Neleksen optimoiduilla venttiiliratkaisuilla ja -palveluilla

05.01.2018

Biotuotetehtaan prosessien virtaukset hallitaan Neleksen venttiiliratkaisuilla

Luku 1 Tuotantoon tehokkuutta ja varmatoimisuutta oikein valituilla venttiileillä

Elokuun 15. päivä 2017 Äänekoskella suunnitellusti aikataulussaan ja budjetissaan käynnistetyn Metsä Groupin biotuotetehtaan asiakkaita ovat korkealaatuista paperia, kartonkia ja pehmopaperia valmistavat yritykset. Se tuottaa korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita. Valtaosa tehtaan valmistamasta sellusta menee vientiin, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Suurinta kasvu on Kiinassa. Biotuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas saavuttaa täyden tuotantokapasiteetin noin vuoden kuluttua käynnistämisestä.

”Neleksellä on vahva toimialaosaaminen. Kun venttiilien valinta tehdään huolellisesti, se tukee laitoksen käyttövarmaa ja ympäristötehokasta toimintaa ja varmistaa sen, että venttiili toimii oikealla säätöalueella”, toteaa sähköautomaation linjaprojektipäällikkö Jouko Kotilainen Metsä Fibreltä.

Venttiilitoimittajavalinnassa Metsä Group kiinnitti huomiota toimialaosaamiseen, luotettavuuteen ja tuotteiden laatuun. Lisäksi valintakriteerinä oli myös tuotteiden valmistuspaikka ja onko tuotekehitys osa yrityksen toimintaa. Laajalle toimitukselle hinta ja toimitusaikataulujen pitäminen oli myös merkittävä tekijä valinnassa. Kattava huolto-, varaosa- ja palvelusopimus tukee tehtaan toiminnan tuotantovarmuutta. 

Neleksellä on vahva toimialaosaaminen. Kun venttiilien valinta tehdään huolellisesti, se tukee laitoksen käyttövarmaa ja ympäristötehokasta toimintaa ja varmistaa sen, että venttiili toimii oikealla säätöalueella.
Jouko Kotilainen, sähköautomaation linjaprojektipäällikkö, Metsä Fibre

1,3 miljoonaa tonnia

vuodessa

Luku 2 Ympäristötehokkuus huippuluokkaa

Biotuotetehtaan suunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi asetettiin puun ja tuotannon sivuvirtojen sataprosenttinen hyödyntäminen. Sivuvirroista valmistettavien biotuotteiden, kuten bioenergian, mäntyöljyn ja tärpätin, osuus tehtaan liikevaihdosta on noin 20 prosenttia jo tehtaan ensimmäisessä vaiheessa.

Myös ympäristötehokkuus oli yksi biotuotetehtaan suunnittelun ja laitevalintojen kulmakivistä. Tavoitteena oli jo suunnitteluvaiheessa, että uusi tehdas pystyy toimimaan Äänekosken aiemman tehtaan ympäristöluvan päästörajoissa ja jätevesilupaehtojen mukaisesti liki kolminkertaistuvasta tuotantomäärästä huolimatta.

”Olemme päässeet tehtaan ympäristösuorituskyvylle asetettuihin tavoitteisiin. Koska tuotantomäärät ovat miltei kolme kertaa suuremmat kuin vanhalla tehtaalla, se tarkoittaa sitä, että olemme sulkeneet prosessin vesi- ja kemikaalikiertoja entistä tehokkaammin ja pidemmälle kuin normaalissa selluprosesseissa,” määrittelee biotuotetehdasprojektia johtanut Timo Merikallio Metsä Fibreltä. 

Katso video biotuotetehtaalta

Yksi esimerkki suljetusta kemikaalikierrosta on rikkihappolaitos, jossa tehtaan hajukaasuista valmistetaan rikkihappoa tehtaan omaan käyttöön. ”Tällä on suuri merkitys niin ympäristön kuin taloudellisen suorituskyvyn kannalta. Oma rikkihappotuotanto korvaa osan ostettavista kemikaaleista ja sen ansiosta esimerkiksi sulfaattipäästöt vesistöihin voidaan minimoida”. Neles pystyy auttamaan asiakasta ympäristötavoitteiden saavuttamisessa teknologisten ratkaisujen kautta.

”Meidän venttiilien säätötarkkuus on korkeaa luokkaa. Säätöventtiilin asennoitimen avulla venttiili on siinä asennossa, missä sen pitää eri prosessivaiheissa olla ja näin ollen varmistaa oikeat virtausmäärät. Itsediagnostiikalla huolehditaan, että venttiili ei pääse vikaantumaan, vaan toimii luotettavasti ja siten myös osaltaan varmistaa laitoksen käyttövarmuutta ja ympäristösuorituskykyä ,” sanoo Marko Lindeman, myyntijohtaja, Neles.

Luku 3 Palvelusopimus ja osaava henkilöstö turvaavat tuotannon häiriöttömän toiminnan

Kattavan varaosa-, huolto- ja palvelusopimuksen avulla tuetaan venttiilien toimintavarmuutta . ”Palvelusopimus on käyvälle tehtaalle erittäin tärkeä asia. Se turvaa varaosien ja henkilöresurssien saatavuuden. Pystymme suunnittelemaan toimintaamme paremmin, kun tiedämme kumppanimme ja mistä saamme tarvittavat varaosat sovitussa ajassa,” kertoo Kotilainen.

Biotuotetehtaan huoltopalveluista vastaa Neleksen Jämsänkosken aluehuolto huoltopalvelupäällikkö Markus Oksjärven johdolla. ”Tarjoamamme paikallinen palvelu on erittäin arvostettua asiakkaiden keskuudessa. Me olemme siellä, missä asiakas on ja pidämme huolen siitä, että asiakkaan tuotantoprosessi toimii optimaalisella tavalla”, kertoo Lindeman.  

Tarjoamamme paikallinen palvelu on erittäin arvostettua asiakkaiden keskuudessa. Me olemme siellä, missä asiakas on ja pidämme huolen siitä, että asiakkaan tuotantoprosessi toimii optimaalisella tavalla.
Marko Lindeman, myyntijohtaja, Neles

”Tehdas on nyt vielä käynnistysvaiheessa ja saavuttaa täyden nimellistuotannon kesällä 2018. Kuten muillakin Metsä Groupin sellutehtailla, myös biotuotetehtaalla pidetään noin viikon huoltoseisokki kerran vuodessa.Tätäkin rytmiä pyrimme haastamaan yhdessä toimittajien kanssa ja pitkittämään huoltoväliä esimerkiksi noin 1,5 vuodeksi,” toteaa Merikallio. Perinteisen metallisen laitekilven lisäksi biotuotetehtaalla hyödynnetään elektronisia NFC -tageja, joiden sisällä on sähköisesti tallennettu venttiilin positionumero.

”Valitsimme asiakkaan kanssa NFC-tagityypin ja päätimme miten se kiinnitetään ja toimitetaan jokaisen venttiilin kylkeen. Venttiilien tagit luettiin vastaanottotilanteessa ja ne kirjattiin suoraan tuotetietojärjestelmään,” kertoo projektipäällikkö Sami Pelkonen Nelekseltä. NFC-tagiin tallennettu tieto mahdollistaa tulevaisuudessa mm. sen, että huolto saa kentällä kaikki venttiilin tiedot ja dokumentit näkyviin matkapuhelimeen yhdellä skannauksella.

Luku 4 Projektiosaaminen ja yhteistyö ratkaisevassa roolissa

Yhteistyössä tärkeää on ollut Neleksen projektiosaaminen. Tähän kuuluu oikeanlainen projektiryhmä, huolellinen aikataulun suunnittelu, tekninen asiantuntijuus ja  projektin selkeä dokumentointi. ”Näin isossa projektissa informaation hallitseminen sekä nopea vastaaminen kaikkiin asiakkaalta tulleisiin kysymyksiin on erityisen tärkeää. Projektin aikana yhteistyö asiakkaan kanssa oli rehellistä ja hyvää. Näin isossa projektissa oli paljon selvitettäviä asioita ja niihin haimme asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisut,” tiivistää Pelkonen.

”Huolellisella suunnittelulla pystyimme taklaamaan myös aikataulupaineet, jotka ovat vaatineet joustoa ja priorisointia. Nelekseltä on tullut tekninen asiantuntemus materiaali- ja venttiilivalintoihin. Neles on auttanut meitä merkittävästi, että saamme käyttövarmat venttiiliratkaisut tehtaalle,” sanoo Jouko Kotilainen

Kehitettävääkin vielä löytyy: ”Projektissa sovitut logistiikkatoiminnot pitäisi pystyä jatkossa hoitamaan yhteisten tietojärjestelmien avulla. Tämä helpottaisi toimitusvalvontaa ja laskutusta, tässä on meille yhteinen kehitystavoite,” toteaa Kotilainen.

Näin isossa projektissa informaation hallitseminen sekä nopea vastaaminen kaikkiin asiakkaalta tulleisiin kysymyksiin on erityisen tärkeää. Projektin aikana yhteistyö asiakkaan kanssa oli rehellistä ja hyvää.
Sami Pelkonen, projektipäällikkö, Neles

Faktat Neleksen toimitus kattaa yli 80% kaikista automaattiventtiileistä tehtaalla

 • Yhteensä noin 3000 venttiiliä oheislaitteineen.
 • Toimitus sisälsi Neles™ -palloventtiilejä, sekä segmentti- ja läppäventtiilejä sulku- ja säätösovelluksiin sekä Neldisc-käsikäyttö-läppäventtiileitä. Säätöventtiilit on varustettu Neles ND9000 -sarjan venttiiliohjaimilla, jotka seuraavat venttiilin suorituskykyä ja mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon suunnittelun.  
 • Kattavat huolto- ja varaosapalvelusopimukset.
 • Neles myös varmistaa laitokselle asennettujen venttiilien tulevaisuuden kunnossapitotarpeiden oikea-aikaisuuden hyödyntämällä digitaalista venttiilien dokumentaatiota ja tuotetiedon hallintaa. 

Artikkelia muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Metsä Groupin biotuotetehdas

 • Metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa: 1,2 miljardia euroa.
 • Tehdas-alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 40 hehtaaria.
 • Täyden tuotannon aikana päivittäin tehtaalle tulee noin 240 raakapuurekkaa ja 70 junanvaunullista puuta.
 • Tehdas käyttää vuodessa 6,5 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta
 • Käytettävä puu saadaan pääosin suomalaisista, kestävästi hoidetuista metsistä. Tehtaassa käytettävä puuraaka-aine on sataprosenttisesti jäljitettävissä, ja siitä 90 prosenttia on PEFC- tai FSC-sertifioitua.
 • Biotuotetehdas korvasi vuodesta 1985 toiminnassa olleen sellutehtaan, joka alkoi olla käyttöikänsä päässä.
 • Äänekoskella on valmistettu sellua jo vuodesta 1937 lähtien.

Biotuotteet

 • Havu- ja koivusellu sekä perinteiset biotuotteet, kuten mäntyöljy ja tärpätti sekä bioenergia eri muodoissa
 • Uudet biotuotteet: Tuotekaasu, rikkihappo, biokaasu ja biopelletit
 • Kehitysvaiheessa olevat konseptit: Ligniinin jatkojalosteet, tekstiilikuidut sellusta, biokomposiitit 
 • Laitoksen energiaomavaraisuusaste on 240 prosenttia. Tehtaan sähköntuotanto vastaa 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.