Pumppujen helppo huollettavuus parantaa prosessin luotettavuutta

15.11.2022

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyritys, joka valmistaa nikkeliä ja sinkkiä bioliuotusmenetelmällä kaivoksellaan Sotkamossa. Flowrox™-pumput ovat olleet luotettava osa suodatusprosessia jo yli 10 vuoden ajan tuotannon alkuajoista lähtien.

Kahdeksan Flowrox™ LPP-T65-pumppua ovat olleet toiminnassa Terrafamen kaivoksella tuotannon alusta alkaen eli jo yli 10 vuotta. Kaivos on käynyt läpi omistajamuutoksen, jonka myötä metallin tuotanto taukosi joksikin aikaa. “Flowrox LPP-T -pumput voivat olla linjassa käyttämättöminä pitkiäkin aikoja kunhan pumput huuhdellaan ja paininpyörän letkuun kohdistama puristus löysätään. Kun tuotanto aloitetaan uudelleen, pumput toimivat taas luotettavasti täydellä kapasiteetilla ympäri vuorokauden”, kertoo Flowrox-tuotteiden aluemyyntipäällikkö Jani Ristola. “Letkupumppumme on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Pumppuja voidaan ajaa vaikka kuivana ilman ylikuumenemisen riskiä”, Ristola lisää.

“Olemme olleet tyytyväisiä Flowrox-pumppuihin. Ne ovat helppoja ja huolettomia operoida”, sanoo Terrafamen kenttähuollon vastuuasentaja Jarmo Juutinen. Metallitehtaan kahdeksan Flowrox LPP-T65 -letkupumppua syöttävät Outotec Larox RB-SV -nauhasuodattimelle kakunpesuvettä. Nauhasuotimet on suunniteltu säästämään prosessivettä. Kankaan pesuvesi kierrätetään takaisin prosessiin imulaatikoiden kautta, joista vesi pumpataan takaisin kakunpesuun. ”Pumput eivät ole kriittisessä osassa prosessia, mutta silti niiden täytyy toimia ilman yllätyksiä, toteaa Juutinen.

Voin suositella Flowroxin pumppuja ja venttiilejä myös muille metallintuottajille.
Jarmo Juutinen, Terrafame Oy.

Koulutukset asentajille ja pumppuhuolto

Juutinen on työskennellyt kaivoksella vuosia eri tehtävissä. Hän tuntee hyvin sekä prosessin että Flowroxin venttiilien ja pumppujen toiminnan osana prosessin hallintaa. ”Pumput ovat helppoja käyttää. Silti koulutus on aina tarpeen, jotta prosessista voidaan saada kaikki teho irti”, Juutinen kertoo.

Huolto ja ylläpito ovat avainasemassa prosessin tuottavuudessa ja laitteiden käyttöiän maksimoinnissa. Vaikka Flowrox-tuotteet ovat helppokäyttöisiä, on tuotekoulutus usein paikallaan. Terrafamen asentajille järjestettiin venttiilien huoltotoimenpidekoulutus Sotkamossa. ”Osallistuimme koulutukseen oppiaksemme lisää pumpuista, niiden operoinnista, letkunvaihdosta ja laakeroinnista“, Juutinen kertoo. Pumppujen huoltotoimenpiteet koostuvat pääosin letkunvaihdoista. ”Muutamia kertoja olemme joutuneet vaihtamaan laakerointeja, mikä on johtunut siitä, että prosessia on ajettu vielä letkun rikkoutumisen jälkeenkin. Meillä pumppujen letkujen ikä vaihtelee, mutta keskimäärin vaihtoväli on noin kuusi kuukautta”, Juutinen lisää.

“Resurssien tehostamiseksi olemme käyttäneet myös pumppuhuoltopalvelua. Pumppu toimitetaan meiltä Sotkamosta Valmetin huoltokeskukseen Kouvolan Ummeljoelle, jossa se huolletaan. Huollon jälkeen pumppu palautetaan meille. Meillä ei aina ole oikeita osia ja tiloja, joissa pumpun huolto olisi mahdollista, joten tällaisen palvelun käyttö sopii meille hyvin”, Juutinen toteaa. Jos kyseessä on kriittinen osa prosessia, Valmet tarjoaa asiakkaalle tarvittaessa varapumpun huollon ajaksi, jotta ei synny turhia tuotantokatkoksia.

Helppoja käyttää ja huoltaa

Flowrox-pumput soveltuvat erinomaisesti jähmeiden, kiteytyvien, syövyttävien ja kuluttavien väliaineiden käsittelyyn. Lietteen sakeuden vaihtelu ei vaikuta pumpun toimintaan. “Käyttäjän näkökulmasta Flowrox-pumput ja -venttiilit ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Pumpattavan pesuveden viskositeetti ja kiintoainepitoisuus vaihtelee, eikä pumppuja käytetä jatkuvasti vaan aina välillä prosessi täytyy pysäyttää”, Juutinen kertoo.

“Toinen selkeä etu Flowrox LPP-T-pumpuissa on mahdollisuus käyttää pumppua molempiin suuntiin jolloin pumpun rakenne estää väliaineen takaisinvirtauksen. Nämä ovat hyödyllisiä ominaisuuksia prosessissa, mikäli pumppu täytyy aina välillä pysäyttää,” lisää Ristola.

Letkuventtiilit jumiutuvien palloventtiilien tilalle

ASIAKASHYÖDYT:
- Toiminnassa 24/7 jopa pitkien seisokkien jälkeen
- Jatkuva käyttö ilman vaaraa ylikuumenemisesta
- Vähän kuluvia osia
- Mahdollisuus pumpata molempiin suuntiin
- Helppo käyttää ja huoltaa
- Pumppuhuoltopalvelut
- Ei jumiutuvia venttiileitä

“Terrafamen työntekijänä koen tuotantomme edistyvän, ja meillä on vahva usko omaan tekemiseemme. Olemme tehneet muutoksia prosessissa ja olemme muun muassa korvanneet monet palloventtiilit Flowrox-letkuventtiileillä välttääksemme linjojen jumiutumista. Erityisen hyvin letkuventtiilit sopivat vain ajoittain käytössä olevalle sinkkiprosessin talteenoton viskoottisille sinkkilietteille, jotka jämähtävat helposti putkilinjaan,” Juutinen kertoo.

”Letkuventtiileissämme ainoastaan letku on kosketuksissa väliaineen kanssa. Ratkaisu on optimaalinen haastavissa kohteissa, kuten sinkkiä sisältävillä lietteillä, jotka usein aiheuttavat putkistojen ja venttiilien tukkeutumista. Jos kiintoainetta kertyy letkun seinämään, vastapaine pumppauksessa kasvaa. Venttiiliä käytettäessä letkuun kiinnittyvä materiaali rikkoutuu ja irtoaa pois sisäpinnalta ja näin venttiili pysyy toimintakykyisenä ja täysaukkoisena”, Ristola kertoo. “Letkuventtiilit ovat käyttäjäystävällisiä, mikä on meille huoltomiehille erittäin tärkeää”, Juutinen jatkaa.

“Haastavinta työssäni ovat suuret venttiilit ja niihin käsiksi pääsy, ahtaat työskentelytilat ja asennot. Meidän työmme on likaista ja pölyistä. Jos voimme käyttää helppohuoltoisia laitteita, niin ehdottomasti käytämme”, sanoo Juutinen.

Asentajien työkuormaa voidaan pienentää lähettämällä venttiilit ja pumput huoltoon Valmetin huoltokeskukseen. ”Me tarjoamme asiakkaan tehtaalla ja tehtaan ulkopuolella tapahtuvia huoltopalveluita”, Ristola kertoo.

“Voin suositella Flowroxin pumppuja ja venttiilejä myös muille metallintuottajille. Parasta yhteistyössämme ovat olleet koulutukset täällä Sotkamossa ja Lappeenrannassa. Jokaiseen huoltoon liittyvään kysymykseeni venttiilien ja pumppujen luotettavuudesta tuotannossa olen saanut asiantuntevan vastauksen”, kertoo Juutinen.

Lisätietoja: Jani Ristola, 0503770238, jani.ristola@valmet.com 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 2018 ja muokattu Huhtikuussa 2022, yrityksen nimen muututtua Valmetiksi. 1.4.2022 alkaen Flowrox-brandi kuuluu Valmetille.