Saatavuuspalvelu takaa uuden venttiilin Terrafamelle kuudessa tunnissa

03.05.2019

Saatavuuspalvelu takaa uuden venttiilin Terrafamelle kuudessa tunnissa

LUKU YKSI Lisää käyttövarmuutta saatavuuspalvelulla

”Sopimus helpottaa kunnossapitomme työskentelyä monella tavalla. Se parantaa kaivoksen ja tuotantolaitosten käyttövarmuutta, tarkentaa töiden ennakointia ja myös vähentää omaa venttiilien varastointitarvettamme,” tiivistää Terrafamen kunnossapitojohtaja Matti Rautiainen.

”Neles on tunnettu Suomessa ammattitaidostaan venttiilihuollossa ja se näkyy osaamisena myös viime kesänä tehdyn sopimuksen toteutuksessa. Tavoitteenamme on laajentaa saatavuuspalvelu kattamaan jatkossa keskeisten pallo- ja segmenttiventtiilien lisäksi myös läppäventtiilit,” hän lisää.

 

Sopimus helpottaa kunnossapitomme työskentelyä monella tavalla. Se parantaa kaivoksen ja tuotantolaitosten käyttövarmuutta, tarkentaa töiden ennakointia ja myös vähentää omaa venttiilien varastointitarvettamme.
Matti Rautiainen, Terrafamen kunnossapitojohtaja

LUKU KAKSI Noin 10 000 venttiilin teollisuuslaitos

Nälkämaasta nimensä ottanut Terrafame kasaliuottaa keskeiset metallinsa nikkelin, sinkin, kuparin ja koboltin pienistä pitoisuuksista, mikä edellyttää kymmenien miljoonien tonnien louhintamääriä.  Venttiilit tulevat keskeisesti mukaan tuotantoprosessiin siinä vaiheessa, kun luonnon bakteerit ovat irrottaneet metallit malmista liukoiseen muotoon.

”Koko teollisuusalueella on käytössä tuhansia venttiilejä. Kunnossapidolle tärkeimmässä metallitehtaassamme käytössä on noin tuhat eri venttiiliä, joista Neles on valmistanut 15-20%. Toimilaitteista Neleksen valmistamia on 20-30% ja asennoittimista noin 50%,” Matti Rautiainen laskeskelee.

Terrafamen kunnossapidon tavoitteena on valita aina oikea venttiili oikeaan kohteeseen. Valintaan vaikuttavat mm. metalliliuosten lämpötila, paine, ph-arvo sekä venttiilin kestävyys, saatavuus ja elinkaarikustannukset.

”Ennen saatavuuspalvelua Neleksen kanssa, kunnossapitomme kirjoilla oli runsaasti valmiita, kokonaisia venttiilipaketteja, jotka olivat vajaakäytöllä. Nyt voimme tilata Kemin huoltokeskuksesta vaikka vain yksittäisen venttiiliosan, mikä on meille paljon kustannustehokkaampi tapa toimia,” hän arvioi.

 

Ennen saatavuuspalvelua Neleksen kanssa, kunnossapitomme kirjoilla oli runsaasti valmiita, kokonaisia venttiilipaketteja, jotka olivat vajaakäytöllä. Nyt voimme tilata Kemin huoltokeskuksesta vaikka vain yksittäisen venttiiliosan, mikä on meille paljon kustannustehokkaampi tapa toimia.
Matti Rautiainen, Terrafamen kunnossapitojohtaja

Tuhansia venttiilejä

LUKU KOLME Lähemmäs 100%:n käytettävyyttä

Terrafamen kaivos ja tuotantolaitokset toimivat läpi vuoden 24/7-periaatteella, jossa huoltoseisokit pyritään minimoimaan. Tällä hetkellä metallitehtaan pääseisokki pidetään toukokuussa ja lyhyempi syksyllä. Jatkossa tavoitteena on päästä vain yhteen seisokkiin vuodessa.

”Koko metallitehtaan prosessin käyntiasteessa tavoite on päästä 96%:iin. Nykyisin se on nyt 91%:n luokkaa,” Matti Rautiainen sanoo.

”Myös venttiilien osalta käyttövarmuus paranee, kun voimme esimerkiksi vaihtaa ongelmakohtaan esim. Neleksen venttiilivalikoimasta paremman ja kestävämmän tuotteen.”

Metallitehtaan käyntiaste

91%

LUKU NELJÄ Tuotannon ylösajo tehty, akkukemikaalitehdas rakenteille

Vielä neljä vuotta sitten Terrafamen vaihtoehtoina olivat tuotannon alasajo tai yritys kehittää toimintaa edelleen. Motivoituneet terrafamelaiset ovat panneet tuulemaan: liikevaihto on lähes tuplattu vuosittain, louhitun malmin määrä on noussut lähes 18 miljoonaan tonniin ja yhtiön vuoden 2018 liikevoitto oli positiivinen.

Parantunut työilmapiiri on vaikuttanut myös työturvallisuuteen. Vaaratilanteita kirjataan ylös tarkasti ja teollisuusalueella järjestetään säännöllisesti turvakierroksia. Panostuksen tuloksena poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti on pudonnut Terrafamen toiminnan aikana yli kahdestakymmenestä hieman yli seitsemään. Pitkäaikaisena tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Katso Terrafamen asiakasvideo

”Tuotannon ylösajo on käytännössä tehty ja katseet on kohdistettu uusiin hankkeisiin, kuten päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusastettamme nostavaan akkukemikaalitehtaaseen. Hanke tuo meille nykyisten noin 650 työntekijän lisäksi 150 uutta työpaikkaa. Haemme myös 170 henkilöä työllistävään kunnossapitoomme 25 uutta moniosaajaa,” Matti Rautiainen summaa. Ja kasvua halutaan jatkaa edelleen. Terrafame on hakenut uudessa ympäristölupahakemuksessaan tuotantotason korotusta, jonka mukaan nikkeliä tuotettaisiin vuosittain 37 000 tonnia, sinkkiä 80 000 tonnia, kuparia 5 000 tonnia ja kobolttia noin 1 500 tonnia. Myös malmin sisältämä uraani halutaan ottaa talteen.
Matti Rautiainen
Matti Rautiainen

LUKU VIISI Toiveissa usean eri toimijan venttiilivarasto

Terrafame käyttää tällä hetkellä 3-4 venttiilivalmistajaa, joiden tuotteet ovat varastoituna eri paikkoihin. Kunnossapitojohtaja Matti Rautiaisen toiveissa onkin eri valmistajien yhteisestä venttiilivarastosta:

”Se voisi sijaita hyvin vaikka Neleksen Kemin huoltokeskuksessa. Saisimme saman katon alta aina tarvitsemamme venttiilin, oli se kenen tahansa valmistama.” 

”Yhteisvarasto olisi meille ja kaikille toimijoille selkeä etu. Kuten pian kymmenvuotisessa yhteistyössä Neleksen kanssa, me haluamme vahvan toimittajaverkoston, jonka kanssa meillä on useampivuotiset sopimukset. Tällöin alihankkijamme pystyvät aidosti panostamaan palveluunsa ja me omaan, ennakoivan huollon kehitystyöhömme,” Matti Rautiainen päättää.

Artikkelia muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Luotettavaa virtauksensäätöä vaativiin olosuhteisiin

Neleksen venttiilitarjonta kaivoksille kattaa kaikki prosessivaiheet jauhatuksen jälkeisestä malmilietteen kuljetuksesta vedenpoistoon saakka. Neleksen nimi yhdistetään vankkaan kokemukseen, vahvaan palvelukulttuuriin ja luotettavuuteen. Neles- ja Jamesbury-venttiilit on suunniteltu kestämään vaativia väliaineita, kuten hankaavia lietteitä ja syövyttäviä kemikaaleja.

Lietteen kuljetus - Erottelu - Lopputuotteen arvon nosto - Vedenpoisto

Luotettava lietteen kuljetus on rikastamon toiminnan ydin, joka takaa prosessin sujuvuuden. Neleksen venttiilit toimivat erinomaisesti myös syövyttävien lietteiden aikaansaamissa vaativissa olosuhteissa. Venttiilit ovat tärkeä osa erilaisia luokittelu- ja erotteluprosesseja, kuten hydrosykloneja ja vaahdotuskennoja. Kun laitteisiin asennetut venttiilit toimivat hyvin, asiakkaamme voivat keskittyä optimoimaan prosessin kokonaistehokkuutta.

Neleksen venttiilit on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten rikasteiden paineliuotukseen autoklaaveissa sekä muihin hydrometallurgisiin prosesseihin, kuten liuotinuuttoon ja elektrolyysiin. Vedenkäytön minimointi on jokaisen kaivoksen tavoite. Paine- ja putkisuodattimissa sekä sakeuttimissa käytetyt venttiilit ovat luotettavia, niiden kunnossapito on helppoa ja kokonaiskustannukset alhaiset.