Uuden sukupolven modulaariset läppäventtiilit markkinoilla

18.10.2021

”Haluamme tarjota asiakkaille mahdollisimman laajan valikoiman tuotteita. Uudella modulaarisella läppäventtiilisarjallamme olemme tuoneet yhteen kaksi läppäventtiilialustaa, eli kolmoisepäkeskeisen metallitiivisteisen Neldiscin ja kaksoisepäkeskeisen pehmeätiivisteisen Wafer-Spheren. Tämä on onnistunut, koska olemme pystyneet standardoimaan läppäventtiiliemme komponentit ja tuomaan yhteen samaan alustaan molempien parhaat puolet. Puhumme uudesta sukupolvesta Neleksen tuotesarjoissa”, kertoo Valmetin läppäventtiilien tuotepäällikkö Petri Ilonen.

Uuden sukupolven läppäventtileillä pystytään pienin muutoksin täyttämään entistä useampia tarpeita. Meillä on kolme erilaista pesätyyppiä, asiakas voi valita millainen akselirakenne halutaan, ja tiiviste, metallitiiviste vai pehmeä tiivistevaihtoehto. Pelkästään tällaisilla valinnoilla saadaan jo kaksitoista erilaista peruskonfiguraatiota. Osia vaihtelemalla ratkaistaan vielä haastavampia asiakastarpeita”, Petri Ilonen jatkaa.

Valmet sanoo läppäventtiilien osien standardoimisen parantavan saatavuutta ja toimitusaikoja. Myöhemmän ajan konfiguraatioita on myös helpompi tehdä. Vaihdetaan osia, jos prosessi sattuu jostain syytä muuttumaan. Tuotantoprosesseja on myös helppo päivittää. Toiminnallisuus paranee vähempien osavariaatioiden vuoksi ja varaosien hallinta helpottuu.

Lupaatte, että läppäventtiilin valinta helpottuu. Mihin tämä perustuu?

”Isossa kuvassa tilanne yrityksissä on muuttunut. Aikaisemmin yrityksessä kuin yrityksessä oli asiantuntijoita, jotka ymmärsivät prosessien venttiilitarpeet hyvin yksityiskohtaisesti. Nyt näitä resursseja on vähennetty eikä yrityksissä juuri enää ole yksittäisiä kapean osaamisalueen asiantuntijoita. Kun me olemme uudella alustalla yksinkertaistaneet tarjontaa ja tehneet valinnat selkeämmiksi, näemme, että se on myös asiakkaan etu”, sanoo Valmetin läppäventtiilituotelinjan johtaja Taija Hämäläinen.

Neleksen uuden läppäventtiilisarjan parhaat ominaisuudet

Mikä tästä teknologiasta tekee uuden sukupolven?

”Olemme tehneet aikojen saatossa päivityksiä, mutta tämä on varmasti suurin päivitys molempiin läppäventtiilikategorioihimme eri tuotesarjojen aikana. Tässä on periaatteessa pystytty tekemään niin, että kahdesta hyväksi todetusta tuotteesta on valittu parhaat tekniset ominaisuudet ja saatu ne sopimaan yhteen alustaan. Tietysti, kun tekniikka kehittyy ja samalla valmistustavat uudistuvat, olemme pystyneet myös päivittämään jo olemassa olevia venttiilirakenteita. Samalla niiden suorituskyky on parantunut”, toteaa Taija Hämäläinen.

Valmetin mukaan metallitiivisteinen Neldisc-läppäventiilisarja on alun perin suunniteltu paperiteollisuuden käyttötarkoituksiin, mutta sen käyttö on laajentunut myös muuhun teollisuuteen. Uusi venttiilisarja on kompaktimpi kokonaispaketti, helpommin käsiteltävä ja tehokkaampi. Läppäventtiilirakenteiden korkeat virtaamat ja kapasiteetit aiempaa pienemmillä venttiileillä on simuloinneilla ja virtauslaboratorioajoilla varmistettuja.

Valmet sanoo myös ympäristöarvojen huomioon ottamisen olleen koko ajan kehitystyön keskiössä. Emissiot on haluttu saada hallintaan. Kaikki uudet venttiilit tulevat olemaan vakiona ISO 15848-sertifioituja. Tämä on ollut myös teollisuuden vaatimus.

”Öljy ja kaasupuolella näin on ollut jo pitkään, mutta nyt olemme havainneet, että paperiteollisuudenkin puolella kysytään enemmän sertifiointeja. Uuden sukupolven läppäventtiilimme julkaistiin viime kesäkuussa, joten kyse on todella uudesta tuotteesta. Ajatusmallimme on otettu hyvin vastaan. Erityisesti paperipuolella on huomattu esittelemämme ympäristöperusteet ja varaosalogistiikan uudistuminen”, toteaa Taija Hämäläinen.

Kirjoittaja: Leif Lindberg

Julkaistu alunperin Paperi ja puu -lehden numerossa 3/2021.

Artikkelia muokattu yritysnimen muuttuessa Valmetiksi 1.4.2022.

Asiantuntijat