Tehosta toimintaa nykyisillä datavirroilla

Expertune PlantTriage – käsittelylaitosten todellinen voimavara

Kokemukseni mukaan laitoksissa käytössä olevista säätöventtiileistä 20–30 prosentissa on merkittäviä ongelmia, joita ei ole havaittu. Tarkoitan esimerkiksi öljy- ja kaasu-, prosessi- sekä sellu- ja paperiteollisuuden yleisiä käsittelylaitoksia.

On välttämätöntä, että loppukäyttäjät tunnistavat ja ratkaisevat nämä venttiiliongelmat, ennen kuin ne keskeyttävät laitosten toiminnan. Tietenkin monissa laitoksissa on jo kauan seurattu venttiilejä, asennoittimia, oheislaitteita ja vastaavia. Ongelma onkin se, että laitoksissa ei ole aikaa, välineitä ja/tai taitoa hyödyntää kaikkea dataa johdonmukaisesti. Siksi ongelmia ei huomata tarpeeksi ajoissa.

Valitettavasti laitoksissa vain harvalla työntekijällä on aikaa ja kykyä optimoida säätöpiirejä, eikä heidän määränsä ainakaan kasva. Siksi Neleksen suorituskyvyn tukipalvelut ja Expertune PlantTriage -ratkaisun kaltainen työkalu ovat todellinen voimavara käsittelylaitoksille. Palvelut on suunniteltu tunnistamaan suorituskykyyn vaikuttavia säätöjä ja optimoimaan tuotantoa.

Kun ongelma on tunnistettu, on tärkeää toimia oikein. Ongelma korjataan poistamalla mekaaninen vika tai säätämällä ohjausjärjestelmää. Neleksen ratkaisu auttaa korjaustoimien raportoinnissa, jäljittämisessä ja seurannassa. Teemme yhteistyötä laitoksen työntekijöiden kanssa niin yksinkertaisissa kenttätarkastuksissa kuin kattavissa korjausurakoissa. Näin varmistamme, että korjaustoimet tehdään ajallaan ja oikeassa kohteessa.  Tarkastamme ja dokumentoimme, että suorituskyky on palannut hyväksyttävälle tasolle.

Analyyseja ja diagnostiikkaa

Säätöpiirien ongelmien ratkaiseminen ei ole rakettitiedettä, eikä venttiilejä tarvitse välttämättä purkaa osiin ongelman ratkaisemiseksi.

Ongelman juurisyy saattaa löytyä prosessin väliaineesta, prosessin muuttumisesta, venttiilin vikaantumista tai väärästä venttiilityypin valinnasta. Syitä voi olla monia.

Neleksen Expertune PlantTriage -työkalulla datavirtaa voidaan tulkita oikein. Analyysimme ja diagnostiikkamme auttavat löytämään venttiilien ja säätimien ongelmat. Järjestelmämme on riippumaton laitteistovalmistajasta, ja sitä voidaan käyttää muun muassa venttiilien, toimilaitteiden, ohjausjärjestelmien sekä DCS- ja PLC-järjestelmien kanssa.

Ohjauksen suorituskyvyn ratkaisullamme säädöt saadaan kohdalleen ja tuotannon vakaus paranee. Näin tuotanto tehostuu, tuotto kasvaa ja laatu paranee. Energian ja raaka-aineiden kulutus pienenee, tuotantolaitteet kuluvat vähemmän ja käytettävyys paranee, joka näkyy myös loppuasiakkaan rahavirrassa.