Valmet ja Metsä Group kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 1.11.2023 klo 10.00

Valmet ja Metsä Group kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen. Valmet ja Metsä Group ovat perustaneet yhteisen työryhmän vastuullisuusmallin kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2027 mennessä.

 

”Valmet on kehittänyt vastuullisuuttaan pitkäjänteisesti kattavaan kestävän kehityksen ohjelmaansa perustuen. Yhtiö on valittu jo yhdeksänä peräkkäisenä vuotena Dow Jones -kestävän kehityksen indeksiin yhtenä maailman 300 kestävän kehityksen johtavasta yrityksestä. Yhteistyö Metsä Groupin kanssa investointien vastuullisuusmallin kehittämisessä hyödyntää molempien yhtiöiden jo tekemää vahvaa vastuullisuustyötä ja luo konkreettiset mittarit vastuullisuudelle investoinnin eri vaiheissa”, toteaa Anu Salonsaari-Posti, viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, Valmet.  

 

”Metsä Group on sitoutunut osana strategisia vuoteen 2030 ulottuvia kestävän kehityksen tavoitteitaan varmistamaan, että sen toimitusverkosto toimii kestävästi. Valmet on suuri metsäteollisuuden arvoketjun teknologia- ja palvelutoimittaja, jonka toiminta ja hankinnat ulottuvat maantieteellisesti laajalle. Läpivalaisemalla yhteistyössä tämän ketjun vastuullisuutta aiempaakin tarkemmin varmistamme, että metsäteollisuuden positiiviset vaikutukset ulottuvat varsinaisen puunjalostuksen arvoketjua pidemmällekin”, sanoo Jari Voutilainen, hankinta- ja logistiikkajohtaja, Metsä Group.

 

Valmet ja Metsä Group kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin.

 

VALMET

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 050 453 4262

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

 

Henkilötietojen käsittely