Valmet ja Saipem solmivat aiesopimuksen hiilineutraalisuuteen tähtäävien integroitujen ratkaisuiden kehittämiseksi teollisuudenaloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 18.12.2023 klo 9.30

Valmet ja Saipem ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteisten ratkaisujen kehittämisestä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teollisuudenaloilla, joilla päästöjen vähentäminen on haastavaa.

Yritykset tarjoavat yhteistyössä tehokkaita ratkaisuja, joissa yhdistyvät Saipemin hiilidioksiidipäästöjen hallintateknologiat ja Valmetin sellu-, paperi- ja energiasegmenteille suunnittelemat ja valmistamat lämmöntalteenoton ja savukaasujen käsittelylaitteet. Nämä mahdollistavat integroituja ja joustavia ratkaisuja asiakkaiden sekä olemassa oleviin että uusiin laitoksiin.

Sekä Saipem että Valmet ovat sitoutuneet tukemaan asiakkaitaan heidän matkallaan kohti nollapäästöjä ja varmistamaan tehokkaan kokonaisvaltaisen hiilidioksidipäästöjen hallinnan päästöintensiivisille teollisuudenaloille.

“Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja toiminnan ytimessä. Ilmasto-ohjelmassamme − Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet, koska uskomme, että teknologialla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä sekä siirtymisessä kohti hiilineutraalia taloutta. Olemme jo saavuttaneet tavoitteemme mahdollistaa hiilineutraali tuotanto kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaillemme fossiilivapaiden energialähteiden avulla. Parannamme myös jatkuvasti nykyisen tarjontamme energiatehokkuutta. Yhteistyömme Saipemin kanssa tukee täysin näitä tavoitteita, ja olemme ylpeänä mukana tässä aloiteessa”, sanoo Lari-Matti Kuvaja, johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Sellu ja Energia, Valmet.

“Teknologia mahdollistaa menestyksekkään hiilidioksidipäästöjen vähentämisen aloilla, joilla päästöjen vähentäminen on hankalaa. Yhteinen tavoitteemme Valmetin kanssa on integroida prosesseja ja teknologioita sekä tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltainen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä ratkaisu, joka vastaa heidän nollapäästöihin tähtääviä tavoitteitaan. Tämä aiesopimus laajentaa Saipemin energiamurrosinnovaatioiden portfoliota ja vahvistaa entisestään ainutlaatuista kykyämme kattaa koko hiilidioksidin talteenoton, uudelleenkäytön ja varastoinnin arvoketju poraus-, onshore- ja offshore-osaamisemme, omaisuutemme ja teknologioidemme avulla”, sanoo Saipemin kaupallinen johtaja Fabrizio Botta.

Tietoa Saipem S.P.A:sta

Saipem on maailmanlaajuisesti johtava toimija suurten energia- ja infrastruktuurihankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa, sekä merellä että maalla. Saipem koostuu viidestä liiketoimintalinjasta, jotka ovat Asset Based Services, Energy Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics & Industrialized Solutions. Yhtiöllä on yhdeksän valmistustelakkaa ja offshore-laivasto, johon kuuluu 29 rakennusalusta ja 15 porauslauttaa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Lari-Matti Kuvaja, johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Sellu ja Energia, Valmet, puh. +358 40 525 6674

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely