Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) jo kymmenettä vuotta peräkkäin

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 11.12.2023 klo 12.00

Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) jo kymmenettä vuotta peräkkäin. Yhtiö listattiin sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World että DJSI Europe -indekseihin.

 

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi arvioi yhtiöiden suorituskykyä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) näkökulmasta sekä kykyä jatkuvasti parantaa kestävän kehityksen toimintaansa. Valmet sai erityisen korkean arvioinnin etenkin innovaatioiden johtamisesta sekä raportoinnistaan koskien resurssitekokkuutta, kiertotaloutta, päästöjä ja vettä.

 

"Valmet on johdonmukaisesti toteuttanut Sustainability360º-ohjelmaansa, joka on toiminut vahvana lähtökohtana yhtiön tunnustetulle kestävän kehityksen työlle viimeisen vuuosikymmenen ajan. Vuodesta 2021 lähtien olemme painottaneet entistä enemmän ilmastonäkulmia käynnistämällä ilmasto-ohjelmamme – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – joka sisältää kunnianhimoiset päästötavoitteet koko arvoketjullemme vuoteen 2030 mennessä. Olemme nyt jo saavuttaneet yhden ohjelman tavoitteista, mikä tarkoittaa, että mahdollistamme täysin hiilineutraalin tuotannon kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaillemme. Tämä saavutus on jälleen merkittävä osoitus työntekijöidemme sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja innovointiin. Haluan kiittää kaikki valmetlaisia heidän peräänantamattomasta työstään kehittää yhtiömme toimintaa ja koko toimialaamme yhä kestävämmäksi”, sanoo Anu Salonsaari-Posti, Valmetin markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja.

 

Tietoa Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseistä

 

DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valinta indeksiin perustuu "best-in-class" -arviointiin, mikä tarkoittaa, että indeksiin listataan eri toimialoilta yhtiöitä, jotka osoittavat toimivansa kestävän kehityksen osalta paremmin kuin muut saman toimialan toimijat. Indeksi toimii arviointityökaluna sijoittajille, jotka keskittyvät eettiseen sijoittamiseen tai arvioivat yhtiön suorituskykyä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta osana analyysejaan.

 

VALMET

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 050 453 4262

Reetta Loponen, johtaja, kestävä kehitys, Valmet, puh. 040 001 1211

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely