Valmet vahvistaa Prosessiteknologiat ja Palvelut -segmenttejä ostamalla Körberin Tissue-liiketoiminnan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 7.7.2023 klo 10.00

Valmet on 7. heinäkuuta 2023 allekirjoittanut sopimuksen Körber Groupin Tissue-liiketoiminta-alueen ostamisesta. Körberin Tissue-liiketoiminta-alue on erikoistunut innovatiivisiin jatkojalostus- ja pakkausteknologioihin sekä palveluihin pehmopaperiteollisuudelle.

Valmetin ja hankitun liiketoiminnan toisiaan täydentävän tarjooman ja osaamisen yhdistämisen avulla Valmet luo markkinoiden laajimman ja koko arvoketjun kattavan teknologia-, automaatio- ja palvelutarjonnan kasvavalle pehmopaperiteollisuudelle. Pehmopaperikysynnän kasvua edistävät useat suotuisat trendit, kuten hygieniatietoisuuden lisääntyminen ja elintason nousu.

Körberin Tissue-liiketoiminta-alue lyhyesti

Körberin Tissue-liiketoiminta-alue tarjoaa prosessiteknologioita ja niihin liittyviä palveluita pehmopaperin jumborullien muuntamiseen pehmopaperituotteiksi kuluttajille ja ammattikäyttöön (Away from home). Yhtiöllä on pehmopaperin jatkojalostusalan laajin teknologiatarjooma, joka sisältää jatkojalostuslinjat pehmopaperirullille ja taitetuille pehmopapereille sekä tuotepakkaamiseen liittyvät teknologiat, jatkojalostukseen liittyvät palvelut ja digitaaliset ratkaisut.

Vuonna 2022 Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 305 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökateprosentti (EBITDA-%) noin 12 prosenttia. Yhtiöllä on vahva ja kasvava palveluliiketoiminta, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022 oli 36 prosenttia. Körberin Tissue-liiketoiminta-alue työllistää noin 1 170 työntekijää Italiassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa.

Kaupan yksityiskohdat

Yrityskaupan velaton arvo on noin 380 miljoonaa euroa riippuen tavanomaisista yrityskaupan toteuttamisen jälkeisistä oikaisueristä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan aikaisintaan 2. marraskuuta 2023 kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen. Kauppahinta maksetaan käteisellä toteutumisen yhteydessä. Valmet rahoittaa yritysoston velalla. Yritysoston rahoituspaketti koostuu kahdesta Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n järjestämästä rahoitusfasiliteetista: 250 miljoonan euron lainasta, joka erääntyy tammikuussa 2028, ja 150 miljoonan euron lainasta, joka erääntyy kahden vuoden kuluttua kaupan toteutumisesta.

Valmet arvioi, että yritysosto tuo myynti-, palvelu- ja kustannussynergiaetuja 8 miljoonan euron arvosta vuoden 2026 loppuun mennessä. Ostettu liiketoiminta integroidaan Valmetin Paperit-liiketoimintalinjaan erillisenä liiketoimintayksikkönä. Valmetin raportoinnissa liiketoiminnan prosessiteknologiaosuus yhdistetään Paperit-liiketoimintalinjaan ja palveluosuus Palvelut-liiketoimintalinjaan.

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Valmetilla oli vahva likviditeetti rahavarojen ollessa 429 miljoonaa euroa ja korollisten nettovelkojen 345 miljoonaa euroa. Valmetin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 0,49 ja nettovelkaantumisaste 15 prosenttia.

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja: Yritysoston myötä Valmetilla on laajin tarjooma ja vertaansa vailla oleva teknologiajohtajuus globaaleilla pehmopaperimarkkinoilla

”Valmet hyötyy biopohjaisten tuotteiden kasvavasta kysynnästä maailmanlaajuisesti. Tällä yritysostolla Valmet ottaa jälleen uuden askeleen eteenpäin ja vahvistaa sekä Prosessiteknologiat- että Palvelut-segmenttejään. Valmetin nykyinen pehmopaperien valmistusteknologia-, palvelu- ja automaatiotarjooma ja hankittu pehmopaperin jatkojalostustarjooma ja -kompetenssit sopivat strategisesti hyvin yhteen toisiaan täydentäen ja muodostavat hyvän pohjan uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiselle ja asiakkaiden entistä paremmalle palvelemiselle. Olemme onnellisia ja ylpeitä toivottaessamme kaikki Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen työntekijät lämpimästi tervetulleiksi osaksi Valmetia.”

"Tissue-liiketoiminta-alueemme on globaali markkinatoimija. Valmetiin liittyminen on erinomainen mahdollisuus muodostaa ainutlaatuinen pehmopaperimarkkinoiden toimija ja näyttää suuntaa tulevaisuudelle. Valmet sitoutuneena uutena omistajanaan Tissue-liiketoiminta-alueemme on mahdollista edelleen laajentaa potentiaaliaan, tarjoomaansa ja ulottuvuuttaan”, sanoo Körber Groupin toimitusjohtaja Stephan Seifert.

“Valmetilla on syvällinen markkina-asiantuntijuus, vahva asiakasfokus ja laaja kokemus uusien kompetenssien integroimisesta. Olemme erittäin iloisia, että Valmetissa olemme löytäneet parhaimman mahdollisen tulevaisuuden kumppanin työntekijöillemme, asiakkaillemme ja toimittajillemme, jotta voimme hyödyntää liiketoimintamme koko potentiaalin”, sanoo Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Oswaldo Cruz.

Yritysostoa esitellään Q2/2023 osavuosituloksen webcastissa

Valmet järjestää osavuosituloksen tiedotustilaisuuden 26.7.2023 klo 15.00 Suomen aikaa suorana webcast-lähetyksenä. Lähetyksessä Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine ja talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät Valmetin Q2/2023 tuloksen ja keskustelevat myös Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen hankinnasta.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Valmet, puh.  040 558 6555
Anu Salonsaari-Posti, johtaja, markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys, puh. 050 453 4262
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely