Valmetin ilmasto-ohjelmassa kaksi merkittävää saavutusta

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 13.12.2023 klo 10.30

Valmetin ilmasto-ohjelma – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – käynnistettiin vuonna 2021. Ohjelma kattaa koko arvoketjun ja sisältää neljä päätavoitetta, jotka kohdistuvat Valmetin toimitusketjuun, yhtiön omaan toimintaan ja teknologioiden käyttövaiheeseen asiakkaiden tuotannossa. Vuonna 2023 ohjelmassa toteutuu kaksi merkittävää saavutusta.  

 

Hiilivapaa tuotanto mahdollista kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille

 

Suurin osa Valmetin arvoketjun hiilijalanjäljestä tulee teknologioiden käyttövaiheesta, ja ohjelman kyseiselle osa-alueelle kohdistuu kaksi tavoitetta: mahdollistaa täysin hiilineutraali tuotanto kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille kehittämällä uusia prosessiteknologioita ja kehittää olemassa olevan tarjooman energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Valmet on nyt saavuttanut ensimmäisen näistä kahdesta tavoitteesta.

 

“Olemme edenneet ensimmäisen tavoitteen osalta erinomaisesti, sillä saavutimme kyseisen tavoitteen jo tänä vuonna. Voimme nyt mahdollistaa hiilineutraalin tuotannon sellu-, paperi-, kartonki- ja pehmopaperiasiakkaillemme sillä oletuksella, että asiakkaalla on käytössään bioenergiaa tai hiilivapaata sähköä. Hiilivapaa tuotanto on saavutettavissa yhdistämällä parasta olemassa olevaa teknologiaa, optimaalisella tehdassuunnittelulla ja valitsemalla tarkoitukseen sopivat automaatio-, teollisen internetin- ja palveluratkaisut”, sanoo Janne Pynnönen, Valmetin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja.

 

”Hiilineutraaliuden saavuttamisen osalta keskeiset viimeisimmät kehityskohteet ovat liittyneet sähkövastuslämmitykseen paperin ja kartongin päällystyskoneilla ja jenkkisylinterin ja huuvan lämmitysratkaisuun pehmopaperin valmistuksessa”, hän jatkaa.

 

Lisäksi useiden Valmetin asiakkaiden sellutehtaat, jotka hyödyntävät yhtiön teknologioita, ovat bioenergian osalta omavaraisia, mikä mahdollistaa hiilineutraalin sellun tuotannon ja jopa ylimääräisen uusiutuvan energian myynnin.

 

“Meesauunit ovat tyypillisesti suurin fossiilisten hiilidioksidipäästöjen lähde sellutehtaissa. Jo vuosien ajan olemme kehittäneet ja toimittaneet useita hiilivapaita meesauuneja, jotka perustuvat biomassan kaasutukseen tai puupölyn polttoon”, sanoo Ari Saario, Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan strategia-, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja.

 

Energia-asiakkaille Valmet on jo pitkään mahdollistanut hiilivapaan lämmön ja energian tuotannon biomassaan perustuvilla energiaratkaisuilla.

 

100-prosenttisesti hiilivapaan sähkön hankinta saavutettu Suomessa ja Ruotsissa

 

Valmetin tavoitteena on vähentää yhtiön omasta toiminnasta syntyviä hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Polttoaineista, lämmityksestä ja sähkönkäytöstä aiheutuneet päästöt ovat jo vähentyneet 50 prosentilla vertailuvuodesta 2019. Uusi merkittävä saavutus tulee olemaan täysin hiilineutraalin sähkön hankinta Suomessa ja Ruotsissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

“Tämän saavutuksen vaikutus on merkittävä, sillä maat edustavat 60 prosenttia Valmetin sähkönkulutuksesta ja vastaavasti noin 30 prosenttia sähkönkulutuksesta aiheutuvista päästöistä. Tämän saavutuksen myötä säästämme 32 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa, mikä vastaa lähes 223 miljoonan kilometrin ajomatkaa autolla”, sanoo Victoria Larsson, Valmetin työterveys, -turvallisuus- ja ympäristöjohtaja.

 

VALMET

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 050 453 4262

Janne Pynnönen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Valmet, puh. 040 7733236

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

 

Henkilötietojen käsittely