Valmet julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 1.3.2024 klo 10.00 

Valmet on perustanut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) vihreiden lainainstrumenttien liikkeeseenlaskuun integroidakseen kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteensa entistä vahvemmin rahoitukseensa.

Vihreän rahoituksen viitekehys on suunniteltu tukemaan viitekehyksen mukaisten hankkeiden ja menojen rahoittamista tai jälleenrahoittamista. Viitekehyksen mukaiset hankkeet edistävät kahta keskeistä ympäristötavoitetta, jotka ovat kiertotalouteen siirtymisen mahdollistaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Valmetin viitekehyksessä viitekehyksen mukaiset hankkeet ja menot on jaettu kahteen kategoriaan, jotka tukevat asiakkaita vihreässä siirtymässä: Valmetin palvelut, jotka mahdollistavat Valmetin tuotteiden elinkaaren pidentämisen asiakkailla sekä Valmetin ratkaisut, jotka mahdollistavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkittävästi.

“Teknologiamme ja palvelumme mahdollistavat Valmetin asiakkaille uusiutuvien raaka-aineiden muuntamisen kestäviksi ja vastuullisiksi tuotteiksi, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden edistämisen. Vihreän rahoituksen viitekehys tukee meitä tässä missiossa ja mahdollistaa pääoman ohjaamiseen toimintoihin, jotka edistävät vihreää siirtymää”, sanoo Valmetin talousjohtaja Katri Hokkanen.

Valmet on perustanut vihreän rahoituksen toimikunnan varmistamaan, että vihreä rahoitus ohjataan vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin toimintoihin. Valmet tulee julkaisemaan vuosittain vihreän rahoituksen raportin (Green Finance Report), joka sisältää varojen allokoinnin ja vaikuttavuuden raportoinnin niin kauan kuin yhtiöllä on käytössä vihreää rahoitusta tai varat on allokoitu kokonaisuudessaan.

ISS ESG on antanut Valmetin vihreän rahoituksen viitekehykselle riippumattoman ulkopuolisen arvion vahvistaen viitekehyksen olevan linjassa vihreiden lainojen sekä vihreiden joukkovelkakirjalainojen periaatteiden (Green Loan Principles 2023, Green Bond Principles 2021) kanssa. Nordea on toiminut Valmetin neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa. Vihreän rahoituksen viitekehys ja ulkopuolinen arvio ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla.

VALMET  
Konserniviestintä 

Lisätietoa: 
Reetta Loponen, Kestävän kehityksen johtaja, Valmet, puh. 040 0011 211

Reetta Antila, Rahoitusjohtaja, Valmet, puh. 050 599 3114
Pekka Rouhiainen, Sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely