Valmetille paras A-luokitus CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 6.2.2024 klo 13:00

Valmetin toiminta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on huomioitu CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa parhaalla A-luokituksella.

CDP:n arvio perustuu yrityksen edellisen raportointivuoden tietoihin sen strategiasta, tavoitteista, hallintamallista, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä riskienhallinnasta ja toimenpiteistä liittyen ilmastonmuutoksen torjumiseen ja vähähiilisen teknologian ja ratkaisujen kehittämiseen.

”CDP:n A-luokitus yhdessä muiden johtavien kestävän kehityksen yritysten kanssa on positiivinen osoitus ilmastotyöstämme ja kunnianhimoisista tavoitteistamme. Olemme johdonmukaisesti vieneet eteenpäin koko arvoketjun kattavaa ilmasto-ohjelmaamme ja tavoitettamme mahdollistaa hiilineutraali tuotanto asiakkaillemme ympäri maailmaa. Olemme tyytyväisiä tähänastisiin saavutuksiimme, mutta tiedostamme samalla jatkuvan parantamisen tärkeyden”, sanoo Anu Salonsaari-Posti, Valmetin markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja.

Ilmasto-ohjelman toteuttaminen on Valmetille erittäin tärkeä painopiste. Ohjelma kattaa yhtiön koko arvoketjun: toimitusketjun, oman toiminnan sekä teknologioiden ja palveluiden käyttövaiheen asiakkailla. Vuoden 2023 aikana yhtiö saavutti tavoitteensa mahdollistaa hiilineutraali tuotanto sellu-, paperi- ja energia-asiakkailleen seitsemän vuotta etuajassa. Omassa toiminnassaan Valmet teki merkittäviä energiatehokkuusinvestointeja vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä toimipaikoissaan ja jatkoi hiilivapaan sähkön ostamista saavuttaen 100-prosenttisen hiilineutraalin sähkön hankinnan Suomessa ja Ruotsissa. Toimitusketjussa yhtiö on onnistunut sitouttamaan yli 90 eniten päästöjä tuottavaa toimittajaa ilmastotoimiin.

Tietoa CDP:stä

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka ohjaa yrityksiä ja valtioita hallitsemaan ympäristöpäästöjään. CDP:n listaus kaikista julkisesti ilmasto-ohjelmaan tänä vuonna osallistuvista yhtiöistä on nähtävissä CDP:n nettisivuilla.

VALMET  
Konserniviestintä 

Lisätietoja: 
Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 010 672 0000

Reetta Loponen, johtaja, kestävä kehitys, Valmet, puh. 040 0011 211

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely