Toimitusjohtaja Pasi Laine vuosikatsauksessa 2023: Vuosikymmen johdonmukaista edistystä

22.02.2024

Lähestyessäni viimeistä vaihettani Valmetin toimitusjohtajana haluan pohtia kokonaisuutena yhdessä jakamaamme ainutlaatuista vuosikymmentä.

Toimitusjohtajan katsaus vuosikatsauksessa 2023

Valmet aloitti matkansa itsenäisenä yhtiönä vuoden 2013 lopussa, ja kaupankäynti sen osakkeilla Helsingin pörssissä (OMXH) alkoi 2. tammikuuta 2014. Vuosina 2013–2014 loimme pohjan pitkän tähtäimen menestykselle: määritimme yhtiön toiminnan tarkoitukseksi uusiutuvien luonnonvarojen muuntamisen kestäviksi ja vastuullisiksi tuloksiksi, muodostimme neljään Must- Win-painopisteeseen perustuvan strategian, loimme yhtiölle yritysidentiteetin ja brändin, määritimme kestävän kehityksen agendan, ja rakensimme vahvan pohjan eteenpäin suuntautuneelle, uudistumiseen ja jatkuvaan parantamiseen perustuvalle kulttuurille. Valmetin aloitusta leimasi alusta alkaen vahva asiakkaiden osoittama luottamus sekä globaalin Valmet-tiimin poikkeuksellinen energia ja sitoutuminen.  

Valmetin menestystä eivät kuvaa vain numerot; menestyksessä on kyse myös visiosta, sitkeydestä ja meille ominaisesta, eteenpäin suuntautuneesta ja innovatiivisuutta painottavasta yhteishengestä.

Kymmenen viime vuoden aikana olemme jatkuvasti nostaneet rimaa suoriutumisellemme ja yhdessä voittaneet haasteita ja juhlineet onnistumisia globaalin tiimimme ja meille niin arvokkaiden asiakkaidemme kanssa. Valmetin noususuuntainen kehityskaari, jossa korostuvat jatkuva suorituskyvyn parantaminen ja kasvu, on tulosta koko tiimimme omistautumisesta ja kovasta työstä. Olemme keskittyneet yhtiön orgaaniseen, kannattavaan kasvuun, mutta edenneet myös systemaattisesti yritysostoissa ja fuusioissa, jotka ovat täydentäneet ainutlaatuista tarjoomaamme ja lisänneet merkittävästi toistuvan, kannattavan ja vakaan liiketoiminnan määrää Valmetin liiketoimintakokonaisuudessa. Saadut tilaukset vakaassa liiketoiminnassa, joka koostuu nykyään Palvelut-, Automaatiojärjestelmät- ja Virtauksensäätö-liiketoimintalinjoista, ovat kasvaneet vuoden 2013 1 035 miljoonasta eurosta 3 100 miljoonaan euroon vuonna 2023. Samaan aikaan Valmet-tiimi on kasvanut 11 000:sta yli 19 000:een, ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali 2,1 prosentista vuonna 2013 11,2 prosenttiin vuonna 2023. Kymmenen vuoden kehitystä tarkasteltaessa Valmetin brändistä ja maineesta työnantajana sekä globaalin asiakaskunnan ja sijoittajien keskuudessa on tullut poikkeuksellisen positiivinen ja vahva.

Haluan korostaa, että Valmetin menestystä eivät kuvaa vain numerot; menestyksessä on kyse myös visiosta, sitkeydestä ja meille ominaisesta, eteenpäin suuntautuneesta ja innovatiivisuutta painottavasta yhteishengestä. Samalla kun olemme navigoineet markkinamuutoksissa, COVID-19-pandemiassa ja Ukrainan sodan sekä maailmanlaajuisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen aiheuttamassa globaalissa turbulenssissa, olemme nähneet muutoksen ja haasteet mahdollisuutena kehitykselle ja kasvulle. Olemme varmistaneet, että emme ole vain pysyneet alan kehityksen tahdissa, vaan olemme usein vieneet koko alan kehitystä eteenpäin.

Olemme yhdessä edistäneet yrityskulttuuria, joka perustuu tulevaisuuteen suuntautumiseen, uudistumiseen ja jatkuvaan parantamiseen sekä yhteiseen sitoutumiseen asiakkaidemme suorituskyvyn edistämiseksi. Ihmiset ovat suurin voimavaramme, ja on ollut uskomattoman palkitsevaa nähdä valmetlaisten kukoistavan ja kehittyvän tiimeinä ja yksilöinä.

Valmistautuessani jäämään pois tehtävästäni vuoden 2024 aikana luotan siihen, että Valmetille rakentamamme perusta antaa sille hyvät asemat menestyä myös tulevaisuudessa.

Lopuksi esitän syvimmät kiitokseni asiakkaillemme ja kumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella, osakkeenomistajillemme luottamuksesta ja kaikille Valmet-kollegoilleni kovasta työstä, omistautumisesta ja intohimosta.

Meillä on ollut uskomaton matka yhdessä!

Pasi Laine
Toimitusjohtaja

Lue lisää Valmetin vuoden 2023 vuosikatsauksesta