Valmet ja Lasten ja nuorten säätiö jatkavat yhteistyötään nuorten työllistämiseksi

13.11.2019

Valmet ja Lasten ja nuorten säätiö ovat tehneet yhteistyötä nuorten työllistämiseksi jo vuodesta 2017 lähtien. Nyt Lasten ja nuorten säätiö käynnistää yhteistyöhön pohjautuvan HuippuHarkka-ohjelman, jossa Valmet on mukana ensimmäisten yrityskumppaneiden joukossa. Ohjelman tavoitteena on auttaa nuoria näkemään uusia mahdollisuuksia ja saamaan onnistumisen kokemuksia työelämässä.

Vuonna 2019 Valmet toteuttaa harjoitteluja kolmella paikkakunnalla: Järvenpäässä, Tampereella ja Jyväskylässä ajalla 25.11.–5.12.2019. Valmetin lisäksi HuippuHarkka-ohjelmassa ovat tänä vuonna mukana Lassila & Tikanoja, Lindström sekä Musti ja Mirri.

Ainutlaatuiseen ohjelmaan osallistuvat ovat 16-29-vuotiaita nuoria, joilla saattaa olla haasteita esimerkiksi oman polkunsa löytämisessä tai perustyöelämätaidoissa. Ohjelman puitteissa Valmet suunnittelee ja tarjoaa nuorille harjoittelupaikat sekä valmetlaiset työelämäkummit.

”Haluamme olla mukana antamassa nuorille onnistumisen kokemuksia työssä ja tukea siten heidän työelämävalmiuksien kehittymistään. Esimerkiksi harjoittelun ja yhteisten työpajojen aikana nuorten itsetunto sekä taito tunnistaa ja kuvata omaa osaamista kasvavat. Oman kummin kanssa työskentely taas mahdollistaa niin harjoittelijoille kuin kummeillekin luontevan tavan oppien jakamiseen”, sanoo Julia Macharey, Valmetin henkilöstö- ja operatiivisen kehityksen johtaja.

Lisätietoja:

Tiina Hutzfeld, Specialist, EMEA Talent Management, Valmet, puh. +358 50 311 1358, tiina.hutzfeld@valmet.com