Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Skandinaviska Enskilda Banken AB:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote, 13.11.2020 klo 10:00 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n yhteenlaskettu omistus alitti 5 prosenttia 11.11.2020. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 8,53 % 0,91 % 9,44 %

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 0 18 961 0,00 % 0,01 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,00 % 0,00 % 0,00 %
SEB Life International Assurance Company Ltd 0,01 % 0,00 % 0,01 %

Neles Corporation

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Media
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter