Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusosuudessa

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusosuudessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 10:30  paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen
Metso Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc.:in
hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.


BlackRock, Inc.:in hallinnoimien rahastojen omistusosuus Metso Oyj:n osakkeista
ylitti 5 prosentin kynnyksen 23.3.2015. BlackRock, Inc.:lla oli tuolloin
hallussaan 7 524 029   Metson osaketta, mikä vastasi 5,0 % Metson osakkeiden
kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä.


Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com