Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusoikeudessa

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusoikeudessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 14:40  paikallista aikaa

Metso Oyj on 6.2.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen
muutoksesta Cevianin rahastojen omistusosuudessa. Cevian Capital II Master Fund
L.P. on siirtänyt kaikki omistamansa 7 560 179 Metson osaketta Cevian Capital
Partners Ltd:lle, joka on Cevian Capital II Master Fund L.P.:n kokonaan omistama
tytäryhtiö.

Siirto toteutui 6.2.2015, jonka jälkeen Cevian Capital Partners Ltd. omistaa
yhteensä 20 813 714 Metson osaketta, mikä vastaa 13,84 prosenttia Metson koko
osakekannasta ja äänimäärästä. Osakkeiden siirto ei vaikuta Cevianin rahastojen
omistamien osakkeiden kokonaismäärään.

Metson osakkeiden rekisteröity lukumäärä on 150 348 256, ja ne oikeuttavat
vastaavaan määrään ääniä.
Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com