Kutsu Metso Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.8.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 1. päivänä lokakuuta 2013 klo 10.00 alkaen Scandic Marina
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo
9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen

Metso Oyj:n hallitus hyväksyi 31.5.2013 jakautumissuunnitelman, joka
rekisteröitiin kaupparekisteriin 6.6.2013. Jakautumissuunnitelman mukaan Metso
Oyj jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki sellaiset Metso Oyj:n
varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metso Oyj:n Massa, paperi ja
voimantuotanto -liiketoimintoihin ("PPP-liiketoiminta"), siirtyvät
selvitysmenettelyttä jakautumissuunnitelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla
jakautumisessa perustettavalle yhtiölle (sanottu yhtiö, "Valmet Oyj").

Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Metso Oyj:n liiketoimintojen
eriyttäminen siten, että PPP-liiketoiminta eriytetään Valmet Oyj:lle ja Metso
Oyj:n muut liiketoiminnat, sisältäen muun muassa Kaivos ja maarakennus sekä
Automaatio-liiketoiminnat, jäävät Metso Oyj:lle.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman
ja päättää Metso Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Osana jakautumista hyväksytään Valmet Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on
jakautumissuunnitelman liitteenä.

Jakautumissuunnitelman mukaan Metso Oyj:n osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi
jakautumisen yhteydessä Valmet Oyj:n osakepääomaa vastaavalla määrällä eli
100 000 000 eurolla 140 982 843,80 euroon. Määrä, jolla Metso Oyj:n osakepääomaa
alennetaan, käytetään varojen jakamiseksi Valmet Oyj:lle.

Metso Oyj:n 28.3.2013 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
kokoonpanoa ja palkkioita koskevat ehdotukset tehneen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan muodostaneet osakkeenomistajat Solidium Oy, Cevian Capital,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen ovat ilmoittaneet tukevansa Metso Oyj:n hallituksen tässä kohdassa 6.
tekemää ehdotusta jakautumissuunnitelman hyväksymisestä ja
osittaisjakautumisesta päättämisestä sekä alla kohdissa 7.-14. tehtyjä
ehdotuksia, jotka koskevat Valmet Oyj:n hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita,
Valmet Oyj:n tilintarkastajan valintaa ja palkkiota sekä Metso Oyj:n hallituksen
kokoonpanoa ja palkkioita.

7. Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

8. Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville Valmet Oyj:n
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 25 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja kullekin muulle
hallituksen jäsenelle 12 000 euroa.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj ei maksaisi palkkiota Valmet
Oyj:n hallitusjäsenyydestä edellä sanotuksi toimikaudeksi niille Metso Oyj:n
tämänhetkisille hallituksen jäsenille, joita ehdotetaan valittavaksi Valmet
Oyj:n hallitukseen, koska kuluvan toimikauden palkkio on jo maksettu Metso Oyj:n
tämänhetkisille hallituksen jäsenille kokonaisuudessaan.

Lisäksi Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että (i) niille Valmet Oyj:n hallituksen
jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700
euroa kokoukselta, (ii) niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja (iii) niille jäsenille, joiden kotipaikka
on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, kussakin tapauksessa mukaan
lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.

9. Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavat Metso Oyj:n tämänhetkisistä
hallituksen jäsenistä valittaisiin Valmet Oyj:n hallituksen jäseniksi: Jukka
Viinanen, Mikael von Frenckell, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Näiden
Metso Oyj:n tämänhetkisten hallituksen jäsenten hallitusjäsenyys Metso Oyj:ssä
päättyisi jakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi.

Lisäksi Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Friederike Helfer, Pekka Lundmark ja
Rogério Ziviani valittaisiin Valmet Oyj:n hallituksen jäseniksi edellä
mainittujen Metso Oyj:n tämänhetkisten hallituksen jäsenten lisäksi. Valmet
Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen ja
varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Valmet Oyj:n hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ja palkkiot tulevat voimaan
jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä alkaen ja päättyy
yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ensimmäisen vaalia seuraavan Valmet Oyj:n
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Friederike Helfer, syntynyt vuonna 1976, on osakas Cevian Capitalissa, jonka
palvelukseen hän tuli vuonna 2008. Tätä ennen Helfer oli Engagement Manager
McKinsey & Company:lla, jossa hän työskenteli vuosina 2004-2008. Helferillä on
maisterintutkinto kiinteistökehityksestä Massachusettsin teknillisestä
korkeakoulusta ja diplomi-insinöörin tutkinto (maisterintutkintoa vastaava)
kaupunkisuunnittelusta Wienin teknillisestä yliopistosta. Hänellä on CFA-
tutkinto (Chartered Financial Analyst).

Pekka Lundmark, diplomi-insinööri, syntynyt vuonna 1963, on Konecranes Oyj:n
toimitusjohtaja, Marimekko Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Lundmark oli
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011-2012,
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja vuosina
2011-2012, KCI Konecranesin konsernin varatoimitusjohtaja vuosina 2004-2005,
Hackman Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2002-2004, Startupfactoryn Managing
Partner vuosina 2000-2002 ja toimi useissa johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä vuosina
1990-2000, kuten Nokia Internet Communicationsin markkinointijohtajana
Yhdysvalloissa vuosina 1999-2000.

Rogério Ziviani, MBA-tutkinto, kauppatieteiden kandidaatti, syntynyt vuonna
1956, on Contax Participações S.A.:n hallituksen jäsen, HSBC - SRI - FI -
Sustainability Fundin hallituksen jäsen ja Brasilian Corporate Governance
-instituutin (Instituto Brasileiro de Covernança Corporativa, IBGC) jäsen.
Ziviani oli São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.:n hallituksen jäsen
vuosina 2011-2013, Marcopolo S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2009-2012 ja
Duratex S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2009-2011. Ziviani oli Suzano Papel e
Celulose S.A.:n Pulp-liiketoimintayksikön johtaja vuosina 2004-2008, Suzano
Papel e Celulose S.A.:n kansainvälisen liiketoiminnan ja logistiikan johtaja
vuosina 2001-2004 ja BahiaSul Celulose S.A.:n johtaja vuosina 1990-2001.

Valmet Oyj:n hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja
luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com).
Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

10. Valmet Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n tilintarkastajalle maksetaan
palkkio Valmet Oyj:n tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

11. Valmet Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

12. Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Metso Oyj:n hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

13. Metso Oyj:n uusien hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittavalle hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin 25 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittaville maksettaisiin 15 000 euroa
kullekin ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittaville maksettaisiin 12 000
euroa kullekin.

Siltä osin kuin edellä mainittuihin tehtäviin valittavat henkilöt toimivat jo
Metso Oyj:n hallituksen jäseninä, heille yllä olevan mukaisesti maksettavasta
palkkiosta vähennetään kuluvan toimikauden vastaavalta osalta hallituksen
jäsenen tehtävästä jo maksettu palkkio.

Tässä kohdassa 13 ehdotetut palkkioiden määrät vastaavat vuositasolla Metso
Oyj:n 28.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämää hallituspalkkioiden
määrää siten, että palkkioiden määrä on yksi neljäsosa sanotussa varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätetystä palkkioiden määrästä.

Hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot määräytyisivät Metso Oyj:n
28.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

14. Metso Oyj:n hallituksen uusien jäsenten, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitseminen

Metso Oyj:n hallitus toteaa, että Mikael Lilius, Christer Gardell, Ozey K.
Horton, Jr. ja Eeva Sipilä jatkavat tehtävässään jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin jälkeen. Jukka Viinasen, Mikael von Frenckellin, Erkki Pehu-
Lehtosen ja Pia Rudengrenin hallitusjäsenyys Metso Oyj:ssä päättyy, mikäli Metso
Oyj:n jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Metso Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi
valittaisiin Wilson Nélio Brumer, Lars Josefsson ja Nina Kopola edellä
mainittujen Metso Oyj:n tämänhetkisten hallituksen jäsenten lisäksi.
 Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Mikael Lilius ja
varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Ehdotetut muutokset Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä, kokoonpanossa
ja palkkioissa tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä
alkaen.

Metso Oyj:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Wilson Nélio Brumer, kauppatieteiden kandidaatti, syntynyt vuonna 1948, on GRP
(Gestão de Recursos e Participações) Investimentos Ltda:n Managing Partner,
Vicenza Mineração e Participações S.A.:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen,
Petra Energia S.A.:n hallituksen jäsen, Direcional Engenharian hallituksen jäsen
ja Japanin kunniakonsuli Belo Horizontessa, Brasiliassa. Brumer oli Ômega
Energia Renovável:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2008-2010 ja 2012-2013,
Usiminas S.A.:n hallituksen puheenjohtaja vuosina vuosina 2008-2010, Rio Minas
Energia Participações S.A.:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2006-2009 ja
Light S.A.:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2006-2009. Lisäksi Brumer oli
Usiminas S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2007-2008, Companhia Energética de
Minas Gerais:n (CEMIG) hallituksen jäsen vuosina 2007-2008, Localiza Rent a Car
S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2007-2010, Embraer S.A.:n hallituksen jäsen
vuosina 2009-2010, Kinross Gold Corporationin hallituksen jäsen vuosina
2009-2010 ja Valepar S.A.:n hallituksen jäsen vuosina 2001-2002. Lisäksi Brumer
oli Usiminas S.A.:n toimitusjohtaja vuosina 2010-2012.

Lars Josefsson, diplomi-insinööri (teknillinen fysiikka), syntynyt vuonna 1953,
on Vestas Wind Systems A/S:n hallituksen varapuheenjohtaja. Josefsson oli
Wärtsilä Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2011-2013. Josefsson oli Micronic
Mydata AB:n väliaikainen toimitusjohtaja vuosina 2012-2013, Alimak Hek Group
AB:n väliaikainen toimitusjohtaja vuonna 2012, Sandvik-konsernin Sandvik Mining
and Construction -liiketoiminta-alueen johtaja vuosina 2004-2011, Siemens
Industrial Turbines AB:n johtaja vuonna 2003 ja ALSTOM Power Sweden AB:n johtaja
vuosina 1999-2003.

Nina Kopola, diplomi-insinööri (kemiantekniikka) ja tekniikan lisensiaatti,
syntynyt vuonna 1960, on Suominen Oyj:n toimitusjohtaja ja Konecranes Oyj:n,
Kemianteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n hallitusten jäsen. Kopola oli
Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja vuosina 2008-2011, Dynea
Oy:n Global Market Applications -asioista vastaava johtaja vuosina 2006-2008,
Dynea Oy:n markkinointijohtaja vuosina 2005-2006 ja toimi eri päällikkötason
tehtävissä Dynea Oy:n markkinointi-, controlling- ja liiketoiminnan analyysi
-toiminnoissa vuosina 2000-2005.

Metso Oyj:n hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja
luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com).
Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Valmet Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään Valmet Oyj:n omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n hallitus valtuutettaisiin
päättämään Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia
Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia Valmet Oyj:n vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi Valmet Oyj:n
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai
käytettäväksi osana Valmet Oyj:n kannustinjärjestelmää.

Valmet Oyj:lle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Valmet Oyj:llä, mitätöidä
tai luovuttaa edelleen.

Valmet Oyj:n hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai
pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014
saakka.

16. Valmet Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja
erityisten oikeuksien antamisesta

Metso Oyj:n hallitus ehdottaa, että Valmet Oyj:n hallitus valtuutettaisiin
päättämään uusien osakkeiden antamisesta, Valmet Oyj:n hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valmet Oyj:n hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Valmet
Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan
oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n
kaikista osakkeista.

Lisäksi Valmet Oyj:n hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua
vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita siten,
että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10
prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy
edellisessä kappaleessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Valmet Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Valmet Oyj:n hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös Valmet Oyj:lle
itselleen. Valmet Oyj:lle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä
Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän
kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet
Oyj:n kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet
ja Valmet Oyj:llä olevat omat osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat Valmet Oyj:n osakkeita tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
Valmet Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla
esimerkiksi Valmet Oyj:n pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen,
investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen
tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Valmet Oyj:n kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Valmet Oyj:n hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, jakautumissuunnitelma,
Metso Oyj:n vuosikertomukset 31.12.2010, 31.12.2011 ja 31.12.2012 päättyneiltä
tilikausilta, jotka sisältävät tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, osavuosikatsaus
1.1.-31.3.2013, osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013, Metso Oyj:n 28.3.2013 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, hallituksen selostus osavuosikatsauksen
1.1.-30.6.2013 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista, tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta ja tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.metso.com/yyk ja yhtiökokouksessa. Edellä mainituista asiakirjoista sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 15.10.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.9.2013
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.9.2013 klo 10.00
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) osoitteessa www.metso.com/yyk;
b) puhelimitse numeroon 010 808 300 (arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä
aikana);
c) faksilla numeroon 020 484 3125; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai
edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.9.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.9.2013 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista
ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso
Oyj, Ritva Tyventö-Saari, PL 1220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 15.8.2013 yhteensä 150 348 256 osaketta ja
ääntä. Tästä määrästä on 484 050 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa
olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.
Helsingissä 15.8.2013
METSO OYJ
Hallitus

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com