Marathon Asset Management LLP:n omistusosuus Metsossa laski 4,9 prosenttiin

Metso Oyj:n Pörssitiedote 15.7.2010 klo 14.00

Metso Oyj on saanut Marathon Asset Management LLP:lta (kaupparekisteri nro.
OC305964) ilmoituksen Marathon Asset Management LLP:n hallinnoimien rahastojen
omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.

Marathon Asset Management LLP:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus Metso
Oyj:n osakkeista alitti 5 prosentin rajan 12.7.2010. Marathon Asset Management
LLP:llä oli tuolloin hallussaan 7 437 730 Metson osaketta, mikä vastasi 4,947
prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja yhtiön äänistä, kun se aiemman
ilmoituksen mukaan oli 5,12 prosenttia 11.11.2008.

Tästä osakemäärästä Marathon Asset Management LLP:lla on valtuutus käyttää
äänioikeutta
5 573 661 osakkeella, mikä vastaa 3,707 prosenttia Metson osakkeiden tuottamasta
kokonaisäänimäärästä.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja antaa:
Johanna Henttonen, Sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253.