Metso esittelee ratkaisunsa kaivosjätteen kestävämpään käsittelyyn ja tuo markkinoille uuden Metso VPX -suodattimen

Metso esittelee ratkaisunsa kaivosjätteen kestävämpään käsittelyyn ja tuo markkinoille uuden Metso VPX-suodattimen

Metso Oyj:n lehdistötiedote 26. kesäkuuta 2019 klo 14.00.

Vesiensuojelu, tehokas jätteenkäsittely ja vastuullinen kaivosalueiden uudelleenkäyttö ovat yhä tärkeämpiä asioita kaivosalan toimijoille. Metso esittelee uuden rikastushiekan vedenpoistoon käytettävän VPX™-suodattimensa sekä kokonaisvaltaisen rikastushiekan käsittelykonseptin, joka tukee sekä taloudellisesti että ympäristön ja yhteisöjen kannalta kestävämpää kaivostoimintaa.

”Tavoitteenamme on haastaa perinteiset käsitykset kaivosjätteen käsittelystä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jätemateriaaleihin liittyvien ympäristöhaasteiden ratkaisemisen ja määräysten noudattamisen lisäksi meidän on parannettava veden, kemikaalien ja malmin käsittelytapoja sekä mahdollisuuksien mukaan myös jätemateriaalien uudelleenkäyttöä. Lisäarvoa voidaan luoda myös ottamalla talteen kaivosjätteessä jäljellä olevat mineraalit. Loppujen lopuksi kyseessä on vanhojen kaivosjätteen käsittelymenetelmien muuntaminen uudenlaiseksi arvonmuodostusmalliksi”, kertoo Metson Mining Equipment -liiketoiminta-alueen johtaja Victor Tapia.

Metso edistää tätä muutosta esittelemällä ratkaisunsa rikastushiekan vedenpoistoon, käsittelyyn ja uudelleenprosessointiin. Metso Tailings Management Solutions -ratkaisut on suunniteltu maksimoimaan veden talteenottoa sekä pienentämään rikastushiekka-altaisiin tarvittavaa pinta-alaa tai eliminoimaan ne kokonaan. Nämä pitkän tähtäimen ratkaisut tarjoavat kaivosyhtiöille uusia keinoja jätemateriaalien käsittelyyn ja kaivosten sulkemiseen liittyvien toimintojen kehittämiseen. 

Kestävämpää ja kustannustehokkaampaa kaivostoimintaa rikastushiekan kuivasuodatuksella
Rikasteen valmistus tuottaa suuria määriä kaivosjätteenä pidettävää rikastushiekkaa, jota varastoidaan altaisiin.  Nykyään vain noin 5 prosenttia kaivosjätteestä kuivatetaan. Noin 70 prosenttia kaivoksista sijaitsee maissa, joissa vedenpuutetta pidetään huomattavana. Kaivosjätteen käsittelytavoilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia kaivosten taloudelliseen tehokkuuteen sekä lähialueiden ympäristön ja yhteisöjen hyvinvointiin.

”Metso pitää rikastushiekan kuivasuodatusta varteenotettavimpana ja pitkäkestoisimpana ratkaisuna. Sen avulla voidaan kierrättää huomattavasti enemmän vettä takaisin rikastamoon sekä vähentää makeanveden kulutusta verrattuna perinteisiin rikastushiekka-altaisiin. Myös patojen murtumariski voitaisiin välttää vedenpoiston ja kuivaläjityksen avulla”, kertoo Metson rikastusratkaisuista vastaava johtaja Niclas Hällevall. ”Toisin kuin aiemmin on luultu, kuiva rikastushiekka on huomattavasti tehokkaampi vaihtoehto myös investointi- ja käyttökustannusten näkökulmasta märkään tai sakeutettuun rikastushiekkaan verrattuna.”

Jopa 90-prosenttinen veden talteenotto uudella Metso VPX™ -suodattimella
Uudet rikastushiekan käsittelymenetelmät yhdistävät Metson luotettavat rikastusteknologiat räätälöitäviksi ratkaisuiksi. Keskeisenä komponenttina on suodatusteknologia, jonka Metso vie seuraavalle tasolle tuomalla markkinoille veden talteenoton ja uudelleenkäytön maksimointiin suunnitellun uuden sukupolven suodatusratkaisun, Metso VPX™ -suodattimen.

Kuva: Metso VPX -suodatin on saatavilla kaivosalan asiakkaille kaikkialla maailmassa, ja se on optimaalinen ratkaisu moniin erilaisiin vedenpoistosovelluksiin.

Metso VPX™ -suodatin pystyy käsittelemään vaikeasti kuivattavaa rikastushiekkaa luokkansa korkeimman, jopa 25 baarin käyttöpaineen ansiosta. Tämä mahdollistaa veden talteenoton jopa 90-prosenttisesti. Metso VPX:ssä on myös täysin sähkömekaaninen ohjaus: ilman hydrauliikkaa Metso VPX™ on markkinoiden turvallisin ratkaisu. Modulaarisen rakenteensa ansiosta Metso VPX™ -ratkaisu skaalautuu asiakkaan tarpeen mukaan ja se on helppo kuljettaa käyttöpaikalle vakiokonteissa.

Metso VPX™ -suodatin on saatavilla kaivosalan asiakkaille kaikkialla maailmassa, ja se on optimaalinen ratkaisu moniin erilaisiin vedenpoistosovelluksiin. Lisätietoa Metso Tailings Management -ratkaisuista sekä Metso VPX™ -suodattimesta on saatavilla verkkosivuillamme. VPX™-suodattimeen voi tutustua myös Exposibram-messuilla, jotka järjestetään Brasiliassa syyskuussa 2019.

Lue lisää kestävistä kaivosjätteen käsittelymenetelmistä blogistamme.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com, twitter.com/metsogroup

Lisätietoa

Niclas Hällevall, Vice President, johtaja, Beneficiation Solutions, Mining Equipment, Metso, puh. +46 706 889299, sähköposti: niclas.hallevall@metso.com     

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com