Metso jatkaa muutostaan uudella strategialla, jossa se keskittyy korkeampikatteisten liiketoimintojensa kasvattamiseen

Metso jatkaa muutostaan uudella strategialla, jossa se keskittyy korkeampikatteisten liiketoimintojensa kasvattamiseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.7.2014 klo 12:00  paikallista aikaa

Metso Oyj on päättänyt uudesta strategiasta ja toimintamallista, joiden
tarkoituksena  on edistää  yhtiön ydinliiketoimintojen kasvua ja vahvistaa
yhtiön tuloksentekokykyä ja arvon kehittymistä. Metso tarjoaa asiakkailleen
tuotteita, palveluja ja systeemitoimituksia. Uuden strategiansa myötä Metso
jatkaa muutostaan palvelu- ja tuotefokusoiduksi teolliseksi toimijaksi, jonka
kaikki liiketoiminnot tarjoavat houkuttelevia  mahdollisuuksia saavuttaa
rakenteellista kasvua ja parempaa kannattavuutta.

Uudessa strategiassa Metson tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat kaivos, öljy ja
kaasu sekä kivenmurskaus. Metson tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana
kokonaisvaltaisten teknologioiden ja palveluiden toimittajana mineraalien
tuotannossa sekä tulla johtavaksi toimijaksi öljy-, kaasu- sekä
kaivosteollisuuden virtauksensäätöratkaisuissa.

Osana uutta strategiaansa Metso tutkii strategisia vaihtoehtoja, mukaan lukien
mahdollinen divestointi, yhtiön nykyiselle Prosessiautomaatiojärjestelmät-
liiketoiminnalle, joka palvelee pääasiassa massa-, paperi- ja
voimantuotantoteollisuutta.

Metson uusi strategia ja toimintamalli vahvistavat Metson muutosta fokusoiduksi
yhtiöksi, jonka liiketoimintojen kehityksen tärkeimpänä ajurina on sen
asiakkaiden tuotannon aktiviteettitaso. Metson tavoitteena on
liiketoimintamalli, jossa yli 50 % liikevaihdosta koostuu palveluista,
tuotteiden osuus on merkittävä ja systeemitoimituksissa keskitytään omaan
teknologiaan, joka tukee tulevaisuuden palveluliiketoimintaa. Tällainen
liiketoiminnan jakauma tarjoaa mahdollisuuksia positiiviseen pitkän aikavälin
kannattavuuteen ja on omiaan tasaamaan Metson asiakasteollisuuksille tyypillisiä
suhdannevaihteluita.Korkeampi tavoitetaso

Metson korkeampi tavoitetaso näkyy myös yhtiön uusissa taloudellisissa
tavoitteissa:

- markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon kasvu
- liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä ylittää 15 %
seuraavan kolmen vuoden aikana, ja
- sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) vähintään 30 % ennen veroja

Metson lyhyen aikavälin kasvua ajavat mahdollisuudet palveluissa,
virtauksensäätöratkaisuissa ja kivenmurskauksessa, jotka yhteensä edustavat noin
80 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Pidemmällä aikavälillä kasvua odotetaan myös
kaivoslaitteista.

Palveluliiketoiminnan kasvu saavutetaan uusilla tuotteilla sekä kulutus- ja
varaosissa  että asiakkaan suorituksen parantamiseen liittyvillä palveluilla.
Metso jatkaa tarjontansa laajentamista ja edelleen vahvistaa läsnäoloaan lähellä
asiakkaitaan.

Virtauksensäätöratkaisuissa parhaat mahdollisuudet ovat kohdemarkkinoiden
laajentamisen jatkamisessa sekä öljy- ja kaasu- että kaivosteollisuudessa.
Metson nykyinen venttiili- ja pumpputarjonta tarjoaa hyvän perustan kasvuun
näillä molemmilla markkinoilla.

Kivenmurskauksessa hyödynnämme edelleen vahvaa asemaamme globaaleilla
markkinoilla sekä maailmanlaajuisten megatrendien tukemaa markkinoiden kasvua.
Toimenpiteemme keskittyvät läsnäolomme kehittämiseen, kannattavuuden
parantamiseen sekä keskimarkkinoille suunnatun tarjonnan ja globaalin jakelun
kehittämiseen.

Kaivosteollisuuden laite- ja projektiliiketoiminnassa kysynnän nähdään lyhyellä
aikavälillä jatkuvan heikkona. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä odotuksia
kuitenkin tukevat megatrendit, jotka luovat kysynnän kasvua tehokkaammille
teknologioille ja prosessiosaamiselle. Metso keskittyy lyhyellä aikavälillä
parantamaan tarjontansa kilpailukykyä ja kehittämään tehokkaampia
toimintamalleja sekä pääoman käytön tehokkuutta.  Asiakkaiden
prosessitehokkuuden parantamiseen tähtäävien, tiettyihin mineraalien käsittelyn
osa-alueisiin liittyvien älykkäiden ratkaisujen kehitystyötä kiihdytetään.

Metso jatkaa kevyemmän toimintamallin kehittämistä keskittymällä entistä
vahvemmin  asiakkaidensa palvelemiseen, jatkamalla kustannussäästöjä,
vahvistamalla liiketoimintamalliaan kasvattamalla korkeamman katteen tuote- ja
palveluliiketoimintaa sekä parantamalla pääoman käytön tehokkuutta kaikkialla
yhtiössä. Toiminnan tehokkuutta edistetään myös kehittämällä globaaleja
toimintamalleja ja prosesseja, etenkin myynti- ja tukitoiminnoissa.

Metson osinkopolitiikka, jonka mukaan vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta
vähintään puolet maksetaan osinkoina pysyy ennallaan. Metson tavoitteena on myös
säilyttää taserakenne, joka tukee nykyistä luottoluokitusta (investment grade).Toimintamalli

Varmistaakseen uuden strategian tehokkaan toimeenpanon, Metso uudistaa
toimintamallinsa käsittämään kolme liiketoiminta-aluetta:

- Services:  tarjoaa pääasiassa kaivos- ja kivenmurskausasiakkaille kaiken
kattavia palveluratkaisuja, kulutus- ja varaosista aina asiakkaan suoritusta
parantaviin korkean lisäarvon palveluihin.

- Flow Control: vastaa venttiilitarjonnan kehittämisestä ja kasvattamisesta
etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaille sekä pumpuista kaivosteollisuuden
asiakkaille edistämällä uusia mahdollisuuksia näillä markkinoilla

- Minerals: vastaa mineraalienkäsittelyjärjestelmien tarjoamisesta
kaivosasiakkaille,murskaus- ja seulontalaitteiden tarjoamisesta
kivenmurskausasiakkaille sekä systeemitoimituksista

Uusi toimintamalli mahdollistaa liiketoimintojen johdon selkeämmän
fokusoitumisen omaan liiketoimintaansa, joista jokaisella on erilaiset
mahdollisuudet, haasteet ja liiketoimintamallit. Lisäksi se mahdollistaa
nopeamman reagoinnin markkinoiden vaatimuksiin ja mahdollisuuden toteuttaa
suunnitelmia tehokkaammin kannattavan kasvun tukemiseksi.

Metso ulkoisessa talousraportoinnissa on kaksi segmenttiä: Minerals ja Flow
Control.Johtoryhmä

Uusi toimintamalli ja organisaatio astuu voimaan 1.10.2014, jonka jälkeen Metson
johtoryhmään kuuluvat Matti Kähkönen, toimitusjohtaja; Harri Nikunen, talous- ja
rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja; João Ney Colagrossi, johtaja, Minerals;
Juha Silvennoinen, johtaja, Services; Perttu Louhiluoto, johtaja, Flow Control;
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja; ja Simo Sääskilahti, strategiajohtaja.Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:


"Uusi strategiamme sekä toimintamallimme merkitsee uuden aikakauden alkua
Metsolle. Pohjimmiltaan jatkamme muuttumistamme fokusoiduksi yhtiöksi, jonka
liiketoiminnat tarjoavat kasvumahdollisuuksia korkeammilla marginaaleilla. Tämä
johtaa parempaan kannattavuuteen ja tuottoihin - ja lopulta korkeampaan arvoon
osakkeenomistajillemme. Asiakkaat hyötyvät myös läheisemmästä suhteesta
kanssamme sekä helpommasta palveluiden kokonaistarjonnan saatavuudesta,
toimitusvarmuudesta ja markkinoiden johtavasta prosessi- ja sovellusosaamisesta.
He voivat luottaa Metsoon, sen johtavaan teknologiaan ja kilpailukykyiseen
tarjontaan - jota tuottavat osaavat ja sitoutuneet ammattilaiset
maailmanlaajuisesti joka päivä."Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com