Metso muuttaa liiketoimintarakennettaan: tavoitteena jatkuva kannattava kasvu ja entistä vahvempi globaali markkina-asema

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.9.2011 klo 10:00

Englanninkielinen puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Matti Kähkösen ja talous-
ja rahoitusjohtaja Harri Nikusen kanssa tänään klo 12-13.(Lisätietoja tiedotteen
lopussa.)

Metson hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön liiketoimintarakennetta
tehostaakseen yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Päätöksen mukaan
Metson Voimantuotanto-liiketoiminta, joka on tällä hetkellä osa Energia- ja
ympäristöteknologiasegmenttiä, yhdistetään Paperi- ja kuituteknologiasegmentin
kanssa. Kierrätys-liiketoimintaa, joka on myös osa Energia- ja
ympäristöteknologiaa, johdetaan jatkossa erikseen ja Metso etsii sille uusia
strategisia vaihtoehtoja.

"Ennätyskorkea tilauskantamme antaa hyvän pohjan yhtiömme jatkokehitykselle.
Teimme päätöksen liiketoimintarakenteen terävöittämisestä jatkuvan kannattavan
kasvun ja Metson arvonmuodostuksen turvaamiseksi sekä yhtiön kilpailukyvyn
kannalta riittävän koon saavuttamiseksi. Keskitymme liiketoimintoihin, joissa
meillä on mahdollisuus saavuttaa vahva globaali markkina-asema ja joissa lähellä
asiakkaitamme sijaitseva palveluliiketoiminta ja teknologia ovat merkittäviä
kilpailuetuja. Keskeistä päätöksenteossa oli kasvun ja kannattavuuden
kehitykseen perustuva lyhyen ja pitkän aikavälin arvonmuodostus. Pyrimme
päätöksellä lisäämään myös Metson liiketoimintojen selkeyttä ja läpinäkyvyyttä,
sanoo Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Metson kaivos- ja maarakennusliiketoiminta hyötyy kehittyvien markkinoiden
vahvasta talouskasvusta. Kehittyvät markkinat investoivat voimakkaasti
infrastruktuurin rakentamiseen ja kuluttavat paljon mineraaleja. Näiden alueiden
kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevien vuosien aikana.  "Kaivos- ja
maarakennusteollisuuksien kasvu vaatii runsaasti resursseja ja meidän pitää olla
valmiita investointeihin maailmanlaajuisen läsnäolomme vahvistamiseksi ja
kannattavan kasvumme tukemiseksi", sanoo Matti Kähkönen. "Pitkän tähtäimen
tavoitteemme on olla yksi kaivosteollisuuden johtavista teknologia- ja
palvelutoimittajista".

Massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuuksissa on vakaat mahdollisuudet
kasvuun ja kannattavuuteen. Metson tulevaisuuden tavoitteena on olla maailman
johtava massa-, paperi- ja biovoimaratkaisujen toimittaja ja kehittää edelleen
muihin biomassateknologioihin liittyviä liiketoimintojaan. "Uskomme että massa-,
paperi- ja voimantuotanto - liiketoimintojemme aiempaa tehokkaammalla
maailmanlaajuisella yhdistämisellä voimme entisestään vahvistaa
kannattavuuttamme ja kassavirtaamme sekä rakentaa alustaa tulevalle
strategiselle kehitykselle ja kasvulle ", sanoo Matti Kähkönen.

Automaatio-liiketoiminnassa Metso pyrkii kasvamaan erityisesti
venttiilitoimittajana. Tätä tällä hetkellä erittäin kannattavaa liiketoimintaa
kehitetään jatkossa omana segmenttinään. Lisäksi Metsolla on mahdollisuus
hyödyntää automaatiota kilpailuetuna ja eri asiakasteollisuuksilleen suunnatun
tarjontansa laajentamisessa, erityisesti kaivos- ja maarakennusteollisuuksissa.
Nykyään Metso hyödyntää automaatiota eniten massa-, paperi- ja
voimantuotantoliiketoiminnoissaan.

Uuden liiketoimintarakenteen mukaiset Metson raportointisegmentit ovat:

Kaivos ja maarakennus

Automaatio

Massa, paperi ja voimantuotanto

Kierrätys- ja Valmet Automotive -liiketoimintoja johdetaan uudessa rakenteessa
erillisinä yksiköinä.Metson hallitus on nimittänyt seuraavat henkilöt uusien segmenttien johtoon:

Kaivos ja maarakennus, Andrew Benko (kuten ennen)

Automaatio, Perttu Louhiluoto (tällä hetkellä Energia- ja
ympäristöteknologiasegmentin johtaja)

Massa, paperi ja voimantuotanto, Pasi Laine (tällä hetkellä Paperi- ja
kuituteknologia-segmentin johtaja)

Liiketoimintavastuidensa lisäksi Pasi Laine jatkaa Metson varatoimitusjohtajana
ja toimitusjohtajan sijaisena. Muiden johtoryhmän jäsenten tehtävät säilyvät
ennallaan.

Uuden liiketoimintarakenteen suunnittelu valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä
ja se tulee voimaan 1.1.2012. Siihen saakka on voimassa nykyinen
liiketoimintarakenne, joka koostuu kolmesta segmentistä: Kaivos- ja
maarakennusteknologia, Energia- ja ympäristöteknologia ja Paperi- ja
kuituteknologia.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Jussi Ollila, Viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212
Marja Mäkinen, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso Oyj, puh. 020 484 3211

Kutsu puhelinkonferenssiin

Metso järjestää tänään puhelinkonferenssin. Tilaisuudessa Metson toimitusjohtaja
Matti Kähkönen ja talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen vastaavat Metson
uutta rakennetta koskeviin kysymyksiin.

Puhelinkonferenssi on englanninkielinen, ja se järjestetään torstaina 1.9.2011
- klo 10.00 - 11.00 UK:n aikaa,
- klo 12.00 - 13.00 Suomen aikaa.


Puhelinkonferenssiin pääsee mukaan soittamalla muutamaa minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon 09-2313 9201, tunnuskoodi: 902 563.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 15.9.2011 saakka numerosta
09-2314 4681, tunnuskoodi: 902 563.

Puhelinkonferenssin jälkeen on Metson nettisivuilta ladattavissa podcast-
äänitiedosto (mp3) ja auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.


Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaMarja Mäkinen

sijoittajasuhdepäällikköjakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com