Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2012 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2011. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin
hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 1,70
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 3.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2012.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Eeva Sipilä. Hallituksen jäseninä jatkavat Christer Gardell, Ozey K.
Horton, Jr, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille
hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan
kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on
muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka
on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että
palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n
osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että
hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2012 on julkistettu.Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimikunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 12.4.2012 alkaen luettavissa yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antavat:


Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com