Metso sopi immateriaalioikeuksia koskevan riidan Yhdysvalloissa

Metso Oyj:n pörssitiedote 08.06.2010 klo 17:30

Metso ja FLSmidth-Excel LLC, Excel Foundry & Machine, Inc. ja muut osapuolet
ovat sopineet Yhdysvalloissa Wisconsinin alioikeudessa vireillä olleen Metson
immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyvän kiistansa. Vastapuolet ovat
maksaneet Metsolle sovintosopimuksen mukaisesti vastuutaan kuitenkaan
myöntämättä noin 20 miljoonan euron (25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)
suuruisen sovintokorvauksen. Muilta osin sovintosopimus on luottamuksellinen.
Sovintokorvaus kirjataan Kaivos- ja maarakennusteknologian vuoden 2010 toisen
neljänneksen tulokseen.

Metso suojaa myös tulevaisuudessa aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan eri
puolilla maailmaa pyrkien samalla edistämään reilua kilpailua.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa.www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso,
puh. 020 484 3246

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com