Metso tavoittelee noin 100 miljoonan euron vuotuisia säästöjä maailmanlaajuisella tehokkuusohjelmallaan

Metso Oyj:n pörssitiedote 24.10.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso on aloittanut maailmanlaajuisen tehokkuusohjelman jakautumisen jälkeen
jatkavissa toiminnoissaan. Ohjelman tarkoituksena on parantaa Metson
kulurakennetta ja toiminnan tehokkuutta ja sen odotetaan tuovan noin 100
miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2015 loppuun mennessä. Säästöistä
 suurimman osan arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkösen mukaan tehokkuuden parantaminen on tärkeää
Metson kilpailukyvyn turvaamiseksi myös jatkossa.

 "Tämä ohjelma on osa jatkuvia toimiamme Metson tuottavuuden parantamiseksi ja
liiketoimintojemme kilpailukyvyn säilyttämiseksi epävakaassa
markkinaympäristössä," Kähkönen sanoo. "Esimerkiksi hankintatoimen tehostamiseen
olemme keskittyneet jo jonkin aikaa, ja tämä työ jatkuu saavutettuamme tässä
mainitut säästötavoitteet. Kaivosteollisuudessa asiakkaiden
investointihalukkuuden lasku alkoi näkyä kesällä 2012. Olemme reagoineet tähän
muutokseen monella eri tavalla, ja tämän työn tulokset ovat näkyneet Kaivos-
liiketoiminnan kannattavuudessa kuluvan vuoden alusta. Myös Automaatio-
liiketoimintamme on reagoinut massa- ja paperiteollisuudessa tapahtuviin
muutoksiin ja tehdyt toimenpiteet näkyvät sen nykyisessä tuloksessa. Lisäksi
jakautumisen valmistelun yhteydessä käymme läpi kokonaiskustannusrakennettamme
ja varmistamme, että se on oikealla tasolla auttamaan Metsoa menestymään entistä
paremmin tulevaisuudessa."

Ohjelman toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan henkilöstöryhmiin ja
toimipaikkoihin maailmanlaajuisesti. Näistä toimista arvioidaan saavutettavan
yhteensä noin 60-80 miljoonan euron säästöt.
Aikaisemmin julkaistuja ja kokonaan uusia säästötoimenpiteitä ovat muun muassa:Kaivos ja maarakennus:

 * Teollisten kumihihnojen tuotannon osien ja niihin liittyvien myynti- ja
  huoltoliiketoimintojen myynti Pohjois-Euroopassa (lehdistötiedote
  3.9.2013). Yhteensä 340 työntekijää siirtyy ostajien palvelukseen, kun
  kauppa on saatu päätökseen.
 * Metallinkierrätystoimintojen uudelleenjärjestely Düsseldorfissa Saksassa.
  Neuvottelut ovat käynnissä ja niiden arvioidaan vaikuttavan noin puoleen
  toimipaikan 310 työntekijästä.
 * Yhteistoimintaneuvottelut Tampereen valimotoimintojen ja koneistuksen
  tulevaisuudesta (lehdistötiedote 21.10.2013).  Lopulliset toimenpiteet
  (lomautukset, irtisanomiset, sisäiset siirrot ja valimon myynti jne.)
  päätetään neuvottelujen tuloksena. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 240
  työntekijää.
 * EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) organisaation uudelleenjärjestely.

 * Pienten paikallisten toimintojen siirrot tai sulkemiset ja organisaatioiden
  selkeyttäminen.
Automaatio:

 * Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan Euroopan organisaation
  selkeyttäminen ja sopeuttaminen massa- ja paperiteollisuuden rakenteellisiin
  muutoksiin. Näiden toimien arvioidaan johtavan maailmanlaajuisesti 100
  työpaikan vähentämiseen, näistä 40 Suomessa (lehdistötiedote 21.10.2013).
Tukitoiminnot ja konsernihallinto:

 * Metson uusi strategia edellyttää entistä integroituneempaa konsernia, ja
  kaikki tukitoiminnot on organisoitu uudelleen vastaamaan tätä strategista
  tavoitetta. Tavoitteena on sekä parantaa tukipalveluiden tehokkuutta että
  yksinkertaistaa prosesseja ja vähentää kustannuksia. Näiden toimien tulosten
  odotetaan näkyvän vuonna 2014. Tukitoimintojen integraation tuloksena useita
  toimintoja keskitetään segmenteistä Metso-konserniin. Samaan aikaan
  konsernihallintoa pienennetään vastaamaan Metson tarpeita jakautumisen
  jälkeen.


Maailmanlaajuinen hankintatoimi:

 * Hankintatoimen maailmanlaajuisen tehokkuuden parantamiseen keskittyvä
  ohjelma on meneillään, ja sen tavoitteena on noin 30-50 miljoonan euron
  vuosittaiset säästöt. Noin 20-30 miljoonan euron säästöt arvioidaan
  toteutuvan jo vuonna 2013.


Metso seuraa tehokkuusohjelman etenemistä säännöllisesti.
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com