Metsolle vahvistettu Tamfelt Oyj Abp:n osakkeen lunastushinta välimiesoikeudessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.6.2010 klo 15:40 paikallista aikaa

Metso sai omistusoikeuden kaikkiin Tamfeltin osakkeisiin asettamalla 4.5.2010
välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnasta ja sille kertyvästä
korosta. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan asettama välimiesoikeus on
tänään antamallaan välitystuomiolla vahvistanut Tamfelt Oyj Abp:n (nykyisin
Metso Fabrics Oy) osakkeen lunastushinnaksi 7,17 euroa osakkeelta.
Lunastettavien Tamfeltin osakkeiden lukumäärä on yhteensä 600 937 osaketta, eli
noin 2 prosenttia Tamfeltin koko osakekannasta. Metso maksaa lunastushinnan ja
sille kertyneen koron lunastusmenettelyssä mukana oleville Tamfeltin
vähemmistöosakkeenomistajille kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut
lainvoiman, jonka arvioidaan tapahtuvan elokuun 2010 loppupuoliskolla.

Välitystuomio tulee lainvoimaiseksi 60 päivän kuluttua sen rekisteröimisestä
kaupparekisteriin olettaen, että siihen ei haeta muutosta.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj


Olli Vaartimo
varatoimitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com