Metson avainhenkilöille uusi, pitkäjänteinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.10.2010 klo 14:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta johdon osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä Metso-konsernissa (Metso Share Ownership Plan
2011-2013). Järjestelmä on jatkoa vuonna 2008 hyväksytylle järjestelmälle, jolla
pyritään yhdistämään omistajien ja Metson keskeisten avainhenkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjoamaan
heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkaa 1.1.2011 ja
päättyy 31.12.2013. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 100 Metson avainhenkilöä.

Uuteen kannustinjärjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen
edellyttävät, että henkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Metso Oyj:n
osakkeisiin. Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustuu Metson osakkeen
kokonaistuottoon (TSR) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmä rajaa
ansainnan korkeintaan henkilön puolitoistakertaisen (1,5 x) vuosipalkan
suuruiseksi.

Ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen
perusteella tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2014 ja mahdollinen palkkio
suoritetaan järjestelmän piirissä oleville henkilöille alkuvuonna 2014.
Mahdollinen palkkio maksetaan Metson osakkeina. Kannustinjärjestelmän
perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuosi palkkiosuorituksen
jälkeen.

Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 400 000
Metso Oyj:n osaketta. Kullekin avainhenkilölle kohdennettava osakemäärä ja
osakkeiden kokonaismäärä päätetään joulukuussa 2010. Järjestelmässä
mahdollisesti palkkiona luovutettavina osakkeina käytetään osakemarkkinoilta
hankittavia Metson osakkeita, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen
arvoa laimentavaa vaikutusta.

 Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat
kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3003

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj


Olli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com