Metson hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset varsinaisessa yhtiökokouksessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.3.2014 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous alkaa tänään kello 11.00. Hallituksen
puheenjohtajan Mikael Liliuksen avauspuheenvuoro käsittelee muun muassa
hallituksen työskentelyä ja keskeisiä painopistealueita.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen käsittelee katsauksessaan Metson tilinpäätöstä
vuodelta 2013, strategian toteutusta ja toimintaympäristöä. Kähkönen toistaa
yhtiön 6.2.2014 antaman arvion taloudellisesta ohjeistuksesta vuodelle 2014,
jonka mukaan vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013
verrattuna ja liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin
12 prosenttia liikevaihdosta.

Katsauksissa ei julkisteta olennaista uutta tietoa.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja
kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka
edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50
maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com