Metson oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2017 (IFRS 15 ja Flow Controlin palveluliiketoiminta)

Metson oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2017 (IFRS 15 ja Flow Controlin palveluliiketoiminta)

Metson oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2017 (IFRS 15 ja Flow Controlin palveluliiketoiminta)

Metso Oyj, pörssitiedote, 16.4.2018 klo 9:45 paikallista aikaa

Metso on soveltanut 1.1.2018 alkaen IFRS15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia ottaen sen käyttöön täysin takautuvasti. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018 julkistetaan uutta standardia soveltaen ja vertailukausien tiedot vastaavasti oikaistuna.

IFRS15:n mukaan toimitusten viivästyssakot laskevat raportoitavaa liikevaihtoa ja ne kirjataan aiemmasta poiketen liikevaihtoa vähentäen eikä kuluksi. Hankinnan ja valmistuksen kulut laskevat saman verran. Bruttokate, muut tuloslaskelman erät ja taseen esittäminen pysyvät ennallaan. Muutoksen vaikutuksena koko konsernin tuloslaskelman liikevaihtoa sekä hankinnan ja valmistuksen kuluja on vähennetty 8 miljoonalla eurolla vuoden 2017 osalta.  

Metso on uudistanut Flow Control -segmentin palveluliiketoiminnan raportointiperiaatteitaan vastaamaan organisaatiomuutosta 1.1.2018 alkaen. Tämän seurauksena Pohjois-Amerikassa jakelijoiden kautta tapahtuvia päivittäistoimituksia ei enää raportoida osana Flow Controlin palveluliiketoimintaa.

Seuraavissa taulukoissa esitetään IFRS15:n käyttöönoton sekä Flow Controlin palveluliiketoiminnan raportointimuutoksen vaikutus vuoden 2017 neljännestietoihin ja segmenttilukuihin. 

IFRS 15:n vaikutus liikevaihtoon ja hankinnan ja valmistuksen kuluihin vuonna 2017

Metso Oyj Oikaistu Oikaisu Raportoitu
Milj. euroa 1-12/2017   1-12/2017
Liikevaihto 2 699 -8 2 706
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 968  8 -1 976
Bruttokate 731  0 731

Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017

  Oikaistu Raportoitu
Milj. euroa 1-3/
2017
1-6/
2017
1-9/
2017
1-12/
2017
1-3/
2017
1-6/
2017
1-9/
2017
1-12/
2017
Minerals 325 673 1 017 1 368 325 673 1 017 1 368
  % liikevaihdosta 66 67 67 66 66 67 66 66
Flow Control 57 113 166 228 97 195 291 399
  % liikevaihdosta 36 36 36 36 61 63 62 63
Metso yhteensä 383 786 1 183 1 595 423 868 1 308 1 767
  % liikevaihdosta 59 59 60 59 65 66 66 65

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset vuonna 2017

  Oikaistu Raportoitu
Milj. euroa 1-3/
2017
1-6/
2017
1-9/
2017
1-12/
2017
1-3/
2017
1-6/
2017
1-9/
2017
1-12/
2017
Minerals 386 756 1 136 1 474 386 756 1 136 1 474
  % liikevaihdosta 69 67 64 64 69 67 64 64
Flow Control 65 126 188 243 110 220 326 423
  % liikevaihdosta 38 36 36 36 64 63 63 63
Metso yhteensä  451  882 1 324 1 717  496  976 1 462 1 897
  % of liikevaihdosta  62  60  58  58  68  66  64  64

Oikaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu, ja esitetyt luvut on pyöristetty lähimpään miljoonaan, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetyistä summaluvuista. Kaikki oikaistut tiedot vuodelta 2017 löytyvät liitteestä.

Metso Oyj
Eeva Sipilä
Väliaikainen toimitusjohtaja
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Media
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup   

Lisätietoja:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253