Metson tilinpäätöstiedote 2014

Metson tilinpäätöstiedote 2014

Metso Oyj:n pörssitiedote 5.2.2015 klo 12:00  paikallista aikaa

Järjestämme englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00.Tilaisuutta
voi seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä
järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Lisäksi
järjestämme suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään klo 13:30
pääkonttorillamme. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson 2014 tilinpäätöstiedotteesta.
Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia
toimintoja, ellei toisin mainita.

Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti

 * Flow Control ja Services -liiketoimintojen tilaukset kasvoivat,
  kaivoslaitemarkkinat olivat edelleen haasteelliset
 * Saatujen tilausten arvo oli yhteensä 801 miljoonaa euroa (885 milj. e)
 * Liikevaihto: 1 018 miljoonaa euroa (1 018 milj. e)
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä: 138 miljoonaa euroa eli 13,5
  prosenttia liikevaihdosta (147 milj. e, 14,4 %).
 * Kertaluonteiset erät olivat -32 miljoonaa euroa (-33 milj. e)

Vuosi 2014 lyhyesti
 * Metso julkisti uuden strategiansa, joka tähtää kasvuun ja parempaan
  kannattavuuteen
 * Flow Control -liiketoiminnan kysyntä pysyi hyvänä, kaivosteollisuuden
  laitekysyntä oli edelleen heikkoa
 * Metson tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä kustannuskurin ja vahvan tuote- ja
  palveluliiketoiminnan ansiosta
 * Saadut tilaukset: 3 409 miljoonaa euroa (3 709 milj. e)
 * Liikevaihto: 3 658 miljoonaa euroa (3 858 milj. e)
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä: 460 miljoonaa euroa eli 12,6
  prosenttia liikevaihdosta (496 milj. e, 12,8 %), kertaluonteiset erät olivat
  yhteensä -90 miljoonaa euroa (-54 milj. e)
 * Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa osakkeelta eli 84 prosenttia
  osakekohtaisesta tuloksesta, joka ylittää osingonjakotavoitteemme (vähintään
  50 % vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta). Lisäksi hallitus esittää,
  että se valtuutettaisiin päättäämään korkeintaan 0,40 euron lisäosingon
  maksusta. Lisäosinko voitaisiin maksaa, jos Metson
  Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynti toteutuu.
Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2015 ilman Prosessiautomaatiojärjestelmät-
liiketoimintalinjaa

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto on 3 000-3 300 miljoonaa euroa ja
liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä on noin 13 prosenttia
liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme vuodelle 2015 perustuu asiakasteollisuuksiemme tämänhetkiseen
markkina-aktiviteettiin, tilauskantaamme vuodelle 2015 sekä nykyisiin
valuuttakursseihin. Lisäksi Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti
odotetaan saatavan päätökseen 1. huhtikuuta 2015.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
"Viime vuosi oli Metsolle ainutlaatuinen ja merkitsi meille uuden ajan alkua.
Kun Metson ja Valmetin jakautuminen oli saatu päätökseen, käynnistimme joukon
uusia hankkeita, joiden tarkoitus on tehdä Metsosta entistä integroituneempi,
joustavampi ja kannattavampi yritys. Näistä saamamme hyödyt näkyvät osin jo
vuoden 2014 tuloksessa. Yleisesti ottaen saamme olla tyytyväisiä vuoden 2014
saavutuksiin, varsinkin kun ottaa huomioon joidenkin asiakasteollisuuksiemme
epävakauden. Onnistuimme pitämään kannattavuuden terveellä tasolla liikevaihdon
laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja paransi kannattavuuttaan.
Vuonna 2015 jatkamme strategisten päätöstemme toimeenpanoa sekä kasvun että
toiminnan sisäisen tehostamisen osalta. Olenkin varma, että otamme tärkeitä
askelia tiellämme entistäkin paremmaksi yhtiöksi."

Avainluvut
 Milj. euroa              Q4/  Q4/ Muutos %       Muutos %
                    2014 2013     2014  2013
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset            801  885    -9 3 409 3 709    -8

 Palveluliiketoiminnan saadut      481  457    5 2 052 2 038    1
 tilaukset

   % saaduista tilauksista        60  52       60  55

 Tilauskanta vuoden lopussa                   1 575 1 927   -18

 Liikevaihto             1 018 1 018    0 3 658 3 858    -5

 Palveluliiketoiminnan liikevaihto   572  509    12 2 007 1 976    2

   % liikevaihdosta           56  50       55  51

 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja  138  147    -6  460  496    -7
 aineettomien hyödykkeiden poistoja
 (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä

   % liikevaihdosta          13,5 14,4      12,6 12,8

 Liikevoitto*              101  108    -7  351  423   -17

   % liikevaihdosta           9,9 10,6       9,6 11,0

 Tulos/osake, euroa          0,36 0,35    3 1,25 1,59   -21

 Vapaa kassavirta            63  65    -3  204  251   -19

 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)               16,4 18,6
 ennen veroja, vuositasolla, %

 Omavaraisuusaste vuoden lopussa, %               40,5 36,9

 Nettovelkaantuneisuusaste vuoden                45,6 41,6
 lopussa, %

*Koko vuoden 2014 liikevoittoon sisältyy 90 miljoonan euron kertaluonteiset
kustannukset (54 milj. e) ja viimeisen neljänneksen liikevoittoon 32 miljoonan
euron kertaluonteiset kustannukset (33 milj. e). Kertaluonteiset erät on
eritelty taulukko-osiossa.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän pysyvän heikkona ja
kivenmurskauslaitteiden kysynnän pysyvän tyydyttävänä. Kaivos- ja
kivenmurskauslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä johtuen korkeista käyttöasteista. Öljy- ja kaasuteollisuuden tuotteiden
ja laitteiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä, mutta siihen liittyy
epävarmuuksia johtuen öljyn hinnan heilahteluista.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00 ja sitä
voi seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä
järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa
www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja
aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen
alkua numeroon: 09 8171 0465

Metso järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle tänään klo 13.30
Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja


Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja


jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Liitteet