Metson vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                

Metso Oyj:n pörssitiedote 21.3.2016 klo 16:10  paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 1.4.2016 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Wilson Nélio Brumer, Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola. Arja Talma ja Peter Carlsson valittiin uusina jäseninä hallitukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euron lisäpalkkio. Tämän ohella niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti myös, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 4.4.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com