Metson yhteistoimintaneuvottelut päätökseen paperiliiketoiminnassa

Metso Oyj:n pörssitiedote 18.9.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta on saanut päätökseen
yhteistoimintaneuvottelut useimmissa paperiteollisuutta palvelevissa
yksiköissään. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää Suomessa yhteensä 660
työpaikkaa.

Neuvottelut olivat osa Metson huhtikuussa 2013 käynnistämää (pörssitiedote
23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaa markkinoiden
muutoksiin sopeutumiseksi. Ohjelman tavoite on vähentää Massa, paperi ja
voimantuotanto -liiketoiminnan vuotuisia kustannuksia noin sadalla miljoonalla
eurolla vuoteen 2016 mennessä. Nyt  toimeenpantavilla henkilöstövähennyksillä
 tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vähennystä vuosikustannuksista. Vuonna
2013 kustannusvähennysten arvioidaan olevan 5 miljoonaa euroa.

Neuvottelujen tuloksena Metso vähentää yhteensä 660 työpaikkaa. Alkuperäinen
arvio vähentämistarpeesta oli 750 työpaikkaa. Vähentämistoimet sisältävät
irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä.
Lisäksi toteutetaan sisäisiä siirtoja. Toimipaikkakohtaiset vähennysmäärät
tarkentuvat lähiaikoina, sen jälkeen kun yhtiön sisällä toiselle paikkakunnalle
siirtyvien henkilöiden lukumäärä on ratkennut.

Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vielä yhtiön EMEA (Eurooppa, Lähi-itä,
Afrikka) -alueorganisaatiossa Suomen-toimintojen osalta.

Henkilöstövähennysten lisäksi neuvotteluissa päätettiin toteuttaa lomautuksia
työtilanteen mukaan sekä taloudellisiin syihin perustuen. Lomautusmahdollisuus
on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka, johon mennessä tilannetta tarkastellaan
uudelleen. Lomautusmahdollisuus koskee kaikkia paperiteollisuutta palvelevia
yksiköitä.
Metso tukee vähennysten kohteiksi joutuneita henkilöitä monipuolisesti Polku-
työllistymistukiohjelmallaan. Ohjelma sisältää muun muassa yrittäjyyttä,
opiskelua ja uudelleen työllistymistä tukevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi
työstä-työhön valmennusta, omaehtoista tuettua opiskelua, työvoimakoulutusta,
muutoskoulutusta, muuttotukea ja työpaikkakartoituksia.

"Henkilöstövähennykset johtuvat tarpeestamme sopeuttaa paperiliiketoiminnan
kapasiteetti vastaamaan toimintaympäristön pysyviä rakenteellisia muutoksia.
 Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa pyrimme aktiivisesti pehmentämään
vähennysten vaikutuksia monipuolisen työllistymistukiohjelman avulla", sanoo
Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.
* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaper,  www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper,  www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200
(kello 13.30 jälkeen)

Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Massa, paperi ja
voimantuotanto, Metso, puh. 040 558 6555 (kello 13.30 jälkeen)Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com