OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET METSON HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA HALLITUSPALKKIOIKSI

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET METSON HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA HALLITUSPALKKIOIKSI

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET METSON HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA HALLITUSPALKKIOIKSI
                                                                                                                
Metso Oyj:n pörssitiedote 23.1.2019 klo 14.15 paikallista aikaa

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Kari Stadigh.  Ozey K. Horton, Jr. ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten toimittuaan Metson hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 alkaen.

Mikael Liliuksen ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana ja Christer Gardellin varapuheenjohtajana.

Kari Stadigh (DI, diplomiekonomi, s. 1955, Suomen kansalainen) on Sampo Oyj:n konsernijohtaja, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) hallituksen puheenjohtaja ja Mandatum Henkivakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä Nokia Oyj:n hallituksen jäsen ja Waypoint Group Holdings SA:n hallituksen jäsen.  CV, jossa aiempi työkokemus ja aiemmat luottamustehtävät löytyy yhtiön internetsivuilla www.metso.com tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin sama kiinteä vuosipalkkio kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

Puheenjohtajalle 120 000 euroa
Varapuheenjohtajalle 66 000 euroa
Hallituksen jäsenille 53 000 euroa
 
Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille maksettaisiin samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

Nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan hallituksen kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiota ei maksettaisi hallituksen valiokuntien kokouksista.

Metson hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2019 yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2019 yhtiökokouksen jälkeen.

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Petter Söderström (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) ja muina jäseninä Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital AB), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä. Metson osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat omistuksen 1.9. perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ei osallistunut hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä sekä heidän riippumattomuusarvionsa ovat saatavilla yhtiön internet-sivulla www.metso.com.

Lisätietoja antaa:

Petter Söderström
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 0400-431 148

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.