Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metson ja Neleksen hallitusten kokoonpanoiksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 16.1.2020 klo 18:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt ehdotuksistaan, jotka koskevat Metson ja tulevan Neles Oyj:n hallitusten kokoonpanoa ja hallituspalkkioita. Nimitystoimikunta välittää ehdotuksensa Metson hallitukselle, joka tekee ehdotukset 20.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Metson hallituksen kokoonpano ja hallituspalkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Metson hallituksessa olisi seitsemän jäsentä. Nykyisistä jäsenistä ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius puheenjohtajaksi ja Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Kari Stadigh, Antti Mäkinen ja Arja Talma jäseniksi. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Emanuela Speranza. Hallituksen nykyinen jäsen Peter Carlsson on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Emanuela Speranzan ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiin saakka.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja kiinteitä vuosipalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Puheenjohtaja 120 000 euroa
Varapuheenjohtaja 66 000 euroa
Muut jäsenet 53 000 euroa

 

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan saman suuruisia lisäpalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella.  Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa, että kiinteät hallituspalkkiot maksettaisiin käteisenä kahden viikon sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen.

Tulevan Neles Oyj:n hallituksen kokoonpano ja hallituspalkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tulevan Neles Oyj:n hallituksessa olisi seitsemän jäsentä. Sen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Moisio ja varapuheenjohtajaksi Mark Vernon sekä jäseniksi Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström ja Niko Pakalén, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta.

Neleksen hallituksen toimikausi alkaa Metson osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu Neleksen seuraavan varsinaisen yhtiökookouksen loppuun saakka.

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa Neleksen hallituksen jäsenille seuraavia kiinteitä vuosipalkkioita. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen näistä vuosipalkkioista:

Puheenjohtaja 115 000 euroa
Varapuheenjohtaja 65 000 euroa
Muut jäsenet 50 000 euroa

 

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan seuraavia lisäpalkkioita. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen näistä vuosipalkkioista:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 15 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 7 500 euroa

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 7 500 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 3 750 euroa


Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Neles Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Metso Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden osavuosikatsaus on julkistettu.

Kokouspalkkiot


Nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan sekä Metson että tulevan Neleksen hallitusten ja niiden valiokuntien kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta.

Henkilöstön edustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös alkavana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metson hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Metson hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2020 yhtiökokouksen jälkeen.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta


Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Petter Söderström (sijoitusjohtaja, Solidium Oy) ja muina jäseninä Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital Partners Ltd.), Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) sekä Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä. Metson osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat syyskuun ensimmäisen päivän omistuksen perusteella.


Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ei osallistunut Metson hallituksen puheenjohtajan sekä Metson hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Petter Söderström ja Niko Pakalén eivät osallistuneet päätöksentekoon, joka liittyi ehdotuksiin Neleksen hallituksen jäseniksi ja hallituspalkkioiksi, sillä he ovat itse ehdolla Neleksen hallituksen jäseniksi.

Metson hallitus sisällyttää kaikki edellä mainitut ehdotukset vuoden 2020 yhtiökokouskutsuun.


Lisätietoja Metson ja Neleksen hallitusten uusiksi jäseniksi ehdotetuista henkilöistä sekä heidän riippumattomuusarvionsa ovat saatavilla yhtiön internet-sivulla www.metso.com.

Lisätietoja antaa:

Petter Söderström

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

puh. 0400-431 148

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup