Toimitusjohtaja Matti Kähkösen katsaus Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2012 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n tänään kello 15.00 alkavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimitusjohtaja Matti Kähkönen käsittelee katsauksessaan Metson strategiaa ja
toimintaympäristöä.

"Asiakasteollisuuksissamme ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia ja
uudet tilaukset olivat tammi-ja helmikuussa hyvällä tasolla odotustemme
mukaisesti", Kähkönen sanoo.

Toimitusjohtaja Kähkönen toisti yhtiön jo aiemmin julkistaman ohjeistuksen,
jonka mukaan Metson liikevaihto kasvaa ja tulos (EBITA ilman kertaluonteisia
eriä) paranee vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Ohjeistus perustuu yhtiön
tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan sekä nykyisenlaajuiseen
liiketoimintaan.

Metson strategiasta Kähkönen toteaa, että yhtiö on valmiina tulevaisuuteen ja
aikoo keskittyä erityisesti kolmeen strategiseen painopistealueeseen:
palveluliiketoimintaan, kasvumaihin sekä kaivosalaan.

"Menestyminen näillä alueilla luo eniten lisäarvoa Metsolle ja sen
sidosryhmille. Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja kasvumaat koskevat kaikkia
liiketoimintojamme. Kaivosala on asiakasteollisuuksistamme se, jossa
investoinnit kasvavat maailmanlaajuisesti nopeimmin", Kähkönen sanoo.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antavat:


Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com