Tuleva Neles julkistaa kannattavan kasvun strategiansa ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n lehdistötiedote 25. toukokuuta 2020 klo 9.00 paikallista aikaa

Osana Metso Oyj:n osittaisjakautumisen valmistelua tulevan Neles Oyj:n johto on määritellyt yhtiön itsenäisen kannattavan kasvun strategian sekä keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.  Strategia ja tavoitteet on määritelty Nelekselle ehdolla olevan hallituksen tuella ja ne hyväksytään ja vahvistetaan virallisesti sitten, kun Metson osittaisjakautuminen on saatu päätökseen ja Neles Oyj aloittaa toimintansa. Järjestely odotetaan saatettavan päätökseen 30. kesäkuuta 2020.

Neleksen visio ja strategia

Neleksen visiona on tulla johtavaksi venttiili- ja venttiiliautomaatioratkaisuja tarjoavaksi monialayhtiöksi, joka määrittelee luotettavuuden uudelleen virtauksensäädössä. Yhtiön kilpailukyky perustuu laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin, alalla tunnettuihin teknologioihin ja maailmanlaajuisen tiimin asiantuntemukseen. Neleksellä on omaa myynti- ja palveluhenkilöstöä noin 40 maassa. Lisäksi yhtiön asemaa maailmanmarkkinoilla vahvistaa sen laajeneva kanavakumppaniverkosto.

Neles on luotettava kumppani, joka tarjoaa kestäviä ratkaisuja asiakastoimialoilleen auttamalla varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Tämä toteutuu kehittämällä jatkuvasti tuotteiden laatua, materiaalitehokkuutta ja toimintoja. Neleksen strategiaan kuuluu kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttäminen jatkossakin yhtiön kaikkiin toimintoihin läpi koko arvoketjun.

Neles tavoittelee kannattavaa kasvua markkinoita nopeammin

 • kasvattamalla markkinaosuutta laajentumalla valituille markkinoille ja kasvattamalla tuotetarjontaa
 • vauhdittamalla venttiiliohjainten ja toimilaitteiden liiketoiminnan kasvua
 • jatkamalla monikanavaisen huolto-, varaosa-, kunnossapito- ja korjausliiketoiminnan kehittämistä digitalisaation tukemana
 • tavoittelemalla orgaanista kasvua tukevia yritysostoja.

Neles jatkaa organisaationsa ja toimintansa kehittämistä varmistaakseen strategiansa menestyksekkään toteuttamisen. Tärkeimmät keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat

 • ensiluokkaiset projektitoimitukset
 • kehittää tehokkaita ja skaalattavia toimintoja, järjestelmiä ja organisaatiota kustannustehokkaasti. Alustavien selvitysten perusteella Neles on tunnistanut mahdollisuuksia säästöille ja kustannusten uudelleenjärjestelyille seuraavan 18 kuukauden aikana. Näillä toimenpiteillä tasapainotetaan itsenäisen yrityksen rakentamiseen liittyviä kustannuksia ja mahdollistetaan kasvutavoitteiden edellyttämiä oikea-aikaisia investointeja.
 • hyödyntää edelleen viimeaikaisia investointeja Kiinassa ja Intiassa
 • parantaa jatkuvasti tuotetarjooman suorituskykyä ja kustannustehokkuutta.

Taloudelliset tavoitteet

Tulevan Neles Oyj:n strategian mukaiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • saatuja tilauksia yli miljardin euron arvosta vuoden 2025 tietämillä
 • vähintään 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite 
 • EBITA marginaali vähintään 15 prosenttia; samalla panostaen kasvuun
 • Vahva tase (nettovelka/EBITDA vähemmän kuin 2,5); samalla panostaen kasvuun
 • Osingonmaksu noin 40 prosenttia nettotuloksesta (ilman yritysostoihin liittyviä PPA-poistoja).

Neleksen strategiset tavoitteet ovat keskipitkän aikavälin tavoitteita eivätkä kuvaa arviota yhtiön lyhyen aikavälin tuloksesta. Metson 7. toukokuuta julkaiseman osavuosikatsauksen mukaisesti Covid-19-pandemialla on epäsuotuisia vaikutuksia Neleksen liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

Toimintamalli

Neleksen toimintamalli koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta, neljästä markkina-alueesta, tuotannosta ja konsernitoiminnoista. Liiketoimintalinjat ovat venttiililaitteet (Equipment), palvelut (Services) sekä venttiiliohjaimet ja toimilaitteet (Valve Controls & Actuators). Markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEIA sekä Aasia ja Tyynenmeren alue. Tärkeimmät konsernitoiminnot ovat talous ja rahoitus, henkilöstö sekä viestintä ja markkinointi.

Neles Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Olli Isotalo sekä yhtiön liiketoimintalinjojen, markkina-alueiden, tuotannon ja konsernitoimintojen johtajat. Johtoryhmän jäsenet:

Olli Isotalo, toimitusjohtaja

Liiketoimintalinjojen johtajat:
Timo Hänninen, Equipment
Sami Nousiainen, Services
Kalle Suurpää, Valve Controls & Actuators

Markkina-alueiden johtajat:
Patrick Dunn, Pohjois-Amerikka
Fabio Maia, Etelä-Amerikka
Jon Jested-Rask, EMEIA
Tan HangPheng, Aasia ja Tyynenmeren alue

Johtaja, tuotanto: Kevin Tinsley

Konsernitoimintojen johtajat:
Simo Sääskilahti, talous ja rahoitus
Hanne Peltola, henkilöstö
Kaisa Voutilainen, viestintä ja markkinointi

Olli Isotalo, tulevan Neles Oyj:n toimitusjohtaja:

”Nelekselle on tärkeintä olla lähellä asiakkaita ja palvella niitä koko investointien ja toimintojen elinkaaren ajan. Kulttuuriimme kuuluu asiakkaiden menestyksen tukeminen ja asioiden hoitaminen loppuun saakka. Sitä asiakkaamme arvostavat, ja siitä olemme ylpeitä. Kehitämme edelleen asiantuntemustamme ja palveluverkostoamme. Parannamme myös toimitusvarmuutta ja tuotteiden saatavuutta kanavakumppaniemme kanssa.”

”Neles on pystynyt kehittämään resursseja ja osaamista, joiden ansiosta kuulumme maailman johtaviin venttiili- ja venttiiliautomaatioyrityksiin. Varmistamme tuotteidemme laadun ja sen, että pysymme teknologian kärjessä. Lisäksi laajennamme tarjontaamme uusille markkinoille investoimalla lisää tuotekehitykseen. Kohdennamme investoinnit innovointiin ja digitalisointiin ja parannamme tuotteidemme ja tukipalveluiden suorituskykyä. Näin voimme jatkuvasti määrittää luotettavuuden uudelleen virtauksensäädössä.” 

Jukka Moisio, tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtaja:

 ”Neleksellä on näyttöä toiminnan tehostamisesta ja luokkansa parhaasta kannattavuudesta. Selkeä ja mitattavissa oleva kasvustrategia pohjautuu yhtiön ainutlaatuisiin vahvuuksiin. Neles voi hyödyntää sekä orgaaniset että epäorgaaniset kasvumahdollisuudet samalla, kun se keskittyy tarjoamaan asiakkaiden tarpeita vastaavia älykkäitä ratkaisuja.”

Edellä mainitut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet heijastavat yhtiön nykyistä näkemystä odotettavissa olevista tulevaisuuden tapahtumista ja niiden vaikutuksesta taloudelliseen tulokseen. Näin ollen Neleksen tulos voi poiketa edellä esitetyistä.

Tietoa tulevasta Neles Oyj:stä

Tuleva Neles Oyj on tunnettu virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden toimittaja. Se palvelee öljyn- ja kaasunjalostusteollisuutta, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuutta, kemianteollisuutta sekä muita prosessiteollisuuksia. Neleksellä on noin 2 900 työntekijää, ja se toimii noin 40 maassa. Neleksen vuoden 2019 liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa, ja sen liikevoitto oli 93 miljoonaa euroa.

Suunnitelmien mukaan Neles Oyj luodaan jakamalla Metso osittain niin, että Metson Flow Control -liiketoiminnasta tulee itsenäinen Neles Oyj, jonka osakkeet listataan Nasdaq Helsingissä. Samaan aikaan Metson Minerals-liiketoiminta yhdistyy Outotecin kanssa muodostaen Metso Outotecin.

Tällä hetkellä uskotaan, että kauppa saadaan päätökseen 30. kesäkuuta 2020, jos viranomaiset antavat sille hyväksyntänsä. Kauppa hyväksyttiin Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa 29. lokakuuta 2019.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa. metso.com, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Olli Isotalo, toimitusjohtaja, tuleva Neles, puh. +358 40 553 114

Simo Sääskilahti, talous- ja rahoitusjohtaja, tuleva Neles puh. +358 50 386 3234

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3253

Kaisa Voutilainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, tuleva Neles, puh. +358 400 188 414, sähköposti: kaisa.voutilainen@neles.com