Uuden segmenttirakenteen mukaiset pro forma -vertailuluvut

Metso Oyj:n pörssitiedote 22.11.2011 klo 10:00

Metso julkisti syyskuussa 2011 uuden segmenttirakenteen, joka tulee voimaan
1.12.2011. Uudet raportointisegmentit ovat Kaivos ja maarakennus, Automaatio
sekä Massa, paperi ja voimantuotanto. Valmet Automotive ja Kierrätys
-liiketoiminnat raportoidaan osana Konsernihallintoa ja muita.

Tilintarkastamattomat pro forma -neljännestiedot vuosilta 2010 ja 2011 on
esitetty alla olevissa taulukoissa. Kattavammat tiedot löytyvät tiedotteen
liitteestä ja Metson verkkosivuilta.

Uutta raportointirakennetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2011
tilinpäätöstiedotteessa, joka julkistetaan 9.2.2012.

ALUSTAVAT pro forma tiedot uuden
segmenttirakenteen mukaanSAADUT TILAUKSET

Milj. e            1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11

Kaivos ja maarakennus     559  604  643  651   841  1 185 840

Automaatio          177  177  174  167   220   225  180

Massa, paperi ja       588  830  540  625   666  1 353 794
voimantuotanto

  Kierrätys          51   59   44   41    75    77  48

  Valmet Automotive      11   17   20   36    68   66   71

  Konsernihallinto ja muut  -   -   -   -    -   -   -

Konsernihallinto ja muut   62   76   64   77    143  143  119
yhteensä

Raportointisegmenttien    -20  -16  -12  -22   -23  -23  -15
väliset saadut tilaukset

Metso yhteensä        1 366 1 671 1 409 1 498  1 847 2 883 1 918

LIIKEVAIHTO

Milj. e            1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11

Kaivos ja maarakennus     472  541  563  659   560   664  678

Automaatio          146  156  151  197   165   176  185

Massa, paperi ja       513  628  558  754   635   631  593
voimantuotanto

  Kierrätys          38   45   47   60    33    50  59

  Valmet Automotive      11   17   20   36    68   66   71

  Konsernihallinto ja muut  -   -   -   -    -   -   -

Konsernihallinto ja muut   49   62   67   96    101  116  130
yhteensä

Raportointisegmenttien    -10  -17  -14  -19   -17  -20  -25
välinen laskutus

Metso yhteensä        1 170 1 370 1 325 1 687  1 444 1 567 1 561

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA
ERIÄ

Milj. e            1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11

Kaivos ja maarakennus     39,5  64,8  74,9  85,6   56,7  68,9  74,9

Automaatio          16,2  11,2  20,2  24,6   22,4  17,2  27,9

Massa, paperi ja       33,7  52,7  41,1  40,4   54,3  61,5  54,6
voimantuotanto

  Kierrätys          0,8  1,4  2,2  2,1   -0,3  0,5  3,6

  Valmet Automotive      -7,1  -1,4  0,7  3,2   2,7  2,8  1,5

  Konsernihallinto ja muut  4,5  -3,7  -10,5 -6,1   -12,2 -11,1 0,5

Konsernihallinto ja muut   -1,8  -3,7  -7,6  -0,8   -9,8  -7,8  5,6
yhteensä

Metso yhteensä        87,6  125,0 128,6 149,8  123,6 139,8 163,0

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA
ERIÄ, PROSENTTIA
LIIKEVAIHDOSTA

%               1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11

Kaivos ja maarakennus     8,4  12,0  13,3  13,0   10,1  10,4  11,0

Automaatio          11,1  7,2  13,4  12,5   13,6  9,8  15,1

Massa, paperi ja       6,6  8,4  7,4  5,4   8,6  9,7  9,2
voimantuotanto

  Kierrätys          2,1  3,1  4,7  3,5   -0,9  1,0  6,1

  Valmet Automotive      -64,5 -8,2  3,5  8,9   4,0  4,2  2,1

  Konsernihallinto ja muut  n/a  n/a  n/a  n/a   n/a  n/a  n/a

Konsernihallinto ja muut   n/a  n/a  n/a  n/a   n/a  n/a  n/a
yhteensä

Metso yhteensä        7,5  9,1  9,7  8,9   8,6  8,9  10,4Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com


Lisätietoja sijoittajille antavat:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com