Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusoikeudessa

Valmet Oyj:n pörssitiedote 11.3.2014 klo 9:45

Valmet Oyj on 10.3.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen muutoksesta Cevianin rahastojen omistusosuudessa. Cevian Capital II Master Fund L.P. on siirtänyt kaikki omistamansa 8 305 654 Valmetin osaketta Cevian Capital Partners Ltd:lle, joka on Cevian Capital II Master Fund L.P.:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Siirto toteutui 10.3.2014, jonka jälkeen Cevian Capital Partners Ltd. omistaa yhteensä 20 813 714 Valmetin osaketta, mikä vastaa 13,89 prosenttia Valmetin koko osakekannasta ja äänimäärästä. Osakkeiden siirto ei vaikuta Cevianin rahastojen omistamien osakkeiden kokonaismäärään.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.


Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh. 040 586 8997
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja


Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin-- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal