Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Valmetissa on alittanut 5 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.11.2014 klo 13:00

Valmet Oyj (y-tunnus: 2553019-8) on 6.11.2014 vastaanottanut Nordea Funds Oy:ltä (y-tunnus: 1737785-9) arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on alittanut 1/20 eli 5 prosentin rajan.

Nordea Funds Oy:n omistus laski 5.11.2014 tehtyjen kauppojen myötä 7 240 716 osakkeeseen (aiemmin 7 513 864 kpl), mikä vastaa 4,832 prosenttia (aiemmin 5,014 prosenttia) Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0026

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal