Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 4.8.2014 klo 14:30

Valmet Oyj (y-tunnus: 2553019-8) on 4.8.2014 vastaanottanut Nordea Funds Oy:ltä (y-tunnus: 1737785-9) arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on noussut yli 1/20 eli 5 prosentin rajan.

Nordea Funds Oy:n omistus nousi 1.8.2014 tehtyjen kauppojen myötä 7 495 447 osakkeeseen, mikä vastaa 5,001 prosenttia Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Aiemmin Nordea Funds Oy:n omistusosuus oli alle 5 prosenttia.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

Lisätietoja antaa:
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal