Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 5.9.2014 klo 15:00

Valmet Oyj (y-tunnus: 2553019-8) on 5.9.2014 vastaanottanut Nordea Funds Oy:ltä (y-tunnus: 1737785-9) arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on noussut yli 1/20 eli 5 prosentin rajan.

Nordea Funds Oy:n edellinen Valmet Oyj:lle toimittama liputusilmoitus, josta Valmet Oyj tiedotti pörssitiedotteella 18.8.2014, on ollut virheellinen. Nordea Funds Oy:n omistus Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ei tuolloin ylittänyt 5 prosentin rajaa.

Nordea Funds Oy:n omistus nousi 4.9.2014 tehtyjen kauppojen sekä osakelainauksen purun myötä 7 513 864 osakkeeseen (aiemmin 7 445 447 kpl liputusilmoituksen 6.8.2014 mukaan), mikä vastaa 5,014 prosenttia (aiemmin 4,968 prosenttia liputusilmoituksen 6.8.2014 mukaan) Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal