Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Oras Invest Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Oras Invest Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16.12.2022 klo 13.00

 

Valmet Oyj (”Valmet”) on 16.12.2022 vastaanottanut Oras Invest Oy:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oras Invest Oy:n omistus- ja ääniosuus Valmetissa on 15.12.2022 noussut yli 5 prosentin rajan.

 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 184 529 605.

 

Oras Invest Oy:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,04 %

-

5,04 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

-

-

-

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000074984

9 300 000

-

5,04 %

-

A YHTEENSÄ

9 300 000

5,04 %

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely