Suunnattu osakeanti Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi

Suunnattu osakeanti Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 15.3.2023 klo 16.30

 

Valmetin hallitus päätti joulukuussa 2022 suunnatusta osakeannista Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi ansaintajaksolta 2022. Kyseessä olevat kannustinjärjestelmät ovat viivästetty suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma ja suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma.

 

Osakeannissa 15. maaliskuuta 2023 on luovutettu vastikkeetta 91 646 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Lisätietoja osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on saatavilla 20. joulukuuta 2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

 

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22. maaliskuuta 2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

 

Osakeannin jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 379 285 omaa osaketta.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely