Valmet on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin

Valmet on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.2.2023 klo 11.00

 

Valmet on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen tänään 21. helmikuuta 2023 osoitteessa www.valmet.com/vuosikertomus2022. Vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osasta: vuosikatsauksesta, tilinpäätöksestä ja GRI-liitteestä. GRI-liite on saatavilla vain englanniksi.

Vuosikatsaus sisältää yhteenvedon Valmetin toiminnasta, markkinaympäristöstä ja kestävästä kehityksestä vuonna 2022. Tilinpäätösraportti sisältää Valmetin tilinpäätöksen vuodelle 2022 sekä tietoa Valmetin osakkeesta, osakkeenomistajista ja johdosta. GRI-liite määrittelee Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin laajuuden ja periaatteet sekä suhteen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon vuonna 2022.

 

Valmet on tänään julkaissut tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla samassa osoitteessa sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Valmetin laatimasta ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

 

Valmet on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2022. Selvitykset on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla osoitteessa www.valmet.com/hallinnointi.

 

Vuosikatsaus, tilinpäätös, GRI-liite, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

 

Lisätietoja antaa:

Anu Salonsaari-Posti, johtaja, markkinointi, viestintä, kestävä kehitys ja yhteiskuntasuhteet, Valmet, puh. 010 672 0033

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

 

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely