Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun pykälien 5 ja 6 mukainen ilmoitus: The Goldman Sachs Group, Inc:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun pykälien 5 ja 6 mukainen ilmoitus: The Goldman Sachs Group, Inc:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 29.12.2023 klo 15.30

 

Valmet Oyj (”Valmet”) on 28.12.2023 vastaanottanut The Goldman Sachs Group, Inc:ltä seuraavan arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, ”AML”) mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan The Goldman Sachs Group, Inc:n omistus- ja ääniosuus Valmetissa on 27.12.2023 noussut yli 5 prosentin rajan.

 

Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 184 529 605.

 

The Goldman Sachs Group, Inc:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,05%

6,66%

6,71%

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

2,73%

2,12%

4,85%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000074984

 

89 831

 

0,05%

A YHTEENSÄ

89 831

0,05%

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

Avoin

 

Osaketoimitus

7 989 040

4,33%

Swap

28/09/2026

 

Nettoarvon tilitys

570 062

0,31%

Swap

25/04/2033

 

Nettoarvon tilitys

547 950

0,30%

Swap

03/11/2026

 

Nettoarvon tilitys

500 906

0,27%

Swap

12/12/2033

 

Nettoarvon tilitys

349 030

0,19%

Swap

05/12/2033

 

Nettoarvon tilitys

265 355

0,14%

Swap

21/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

261 305

0,14%

Swap

12/05/2033

 

Nettoarvon tilitys

207 086

0,11%

Swap

12/05/2033

 

Nettoarvon tilitys

183 947

0,10%

Swap

12/05/2033

 

Nettoarvon tilitys

179 270

0,10%

Swap

28/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

157 589

0,09%

Swap

12/05/2033

 

Nettoarvon tilitys

148 951

0,08%

Swap

21/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

140 836

0,08%

Swap

30/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

136 601

0,07%

Swap

19/12/2033

 

Nettoarvon tilitys

105 629

0,06%

Swap

31/05/2038

 

Nettoarvon tilitys

86 583

0,05%

Swap

30/04/2024

 

Nettoarvon tilitys

77 287

0,04%

Swap

18/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

51 425

0,03%

Swap

05/12/2033

 

Nettoarvon tilitys

28 707

0,02%

Swap

10/10/2033

 

Nettoarvon tilitys

25 617

0,01%

Swap

27/10/2033

 

Nettoarvon tilitys

25 136

0,01%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

21 259

0,01%

Swap

31/05/2038

 

Nettoarvon tilitys

16 350

0,01%

Swap

12/10/2026

 

Nettoarvon tilitys

15 958

0,01%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

15 390

0,01%

Swap

17/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

12 805

0,01%

Swap

07/03/2029

 

Nettoarvon tilitys

10 418

0,01%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

8 658

0,005%

Swap

26/06/2026

 

Nettoarvon tilitys

8 389

0,005%

Swap

02/02/2026

 

Nettoarvon tilitys

7 158

0,004%

Swap

29/01/2030

 

Nettoarvon tilitys

7 079

0,004%

Swap

20/10/2026

 

Nettoarvon tilitys

6 178

0,003%

Swap

29/09/2027

 

Nettoarvon tilitys

5 348

0,003%

Swap

29/01/2030

 

Nettoarvon tilitys

4 862

0,003%

Swap

20/12/2033

 

Nettoarvon tilitys

4 743

0,003%

Swap

08/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

4 507

0,002%

Swap

08/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

4 251

0,002%

Swap

20/12/2033

 

Nettoarvon tilitys

3 008

0,002%

Swap

07/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

2 977

0,002%

Swap

09/03/2026

 

Nettoarvon tilitys

2 781

0,002%

Swap

08/12/2026

 

Nettoarvon tilitys

2 761

0,001%

Swap

02/02/2026

 

Nettoarvon tilitys

1 783

0,001%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

1 673

0,001%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

1 085

0,001%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

607

0,0003%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

451

0,0002%

Swap

17/08/2026

 

Nettoarvon tilitys

265

0,0001%

Swap

14/11/2033

 

Nettoarvon tilitys

47

0,00003%

Swap

12/03/2024

 

Nettoarvon tilitys

1

0,000001%

Osto-optio

18/01/2024

 

Nettoarvon tilitys

40 293

0,02%

Osto-optio

10/09/2029

 

Nettoarvon tilitys

14 117

0,01%

Osto-optio

10/09/2029

 

Nettoarvon tilitys

10 199

0,01%

Osto-optio

17/08/2029

 

Nettoarvon tilitys

8 006

0,004%

Osto-optio

17/09/2029

 

Nettoarvon tilitys

4 521

0,002%

 

 

 

B YHTEENSÄ

12 286 239

6,66%

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs (UK) L.L.C.

 

 

 

Goldman Sachs Group UK Limited

 

 

 

Goldman Sachs International

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs & Co. LLC

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

Goldman Sachs Bank USA

 

 

 

Goldman Sachs Bank Europe SE

 

 

 

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc.

 

 

 

GSAM Holdings LLC

 

 

 

GSAMI Holdings I Ltd

 

 

 

GSAMI Holdings II Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd

 

 

 

Goldman Sachs Asset Management International

 

 

 

 

The Goldman Sachs Group, Inc:n antamat lisätiedot:

 

Äänioikeuksien kokonaismäärä on pyöristetty kahteen desimaaliin, joten pyöristysvirhe on mahdollinen.

 

Lisätietoja antaa:

Tuuli Oja, sijoittajasuhdepäällikkö, Valmet, puh. 010 672 0352

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely