Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 30.11.2023 klo 15.00

 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

 

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2024, että hallituksen jäsenten määrä vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisi kahdeksan, ja että

 

  • Mikael Mäkinen, Jaakko Eskola, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Anu Hämäläinen ja Per Lindberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
  • Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja
  • Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Hallituksen jäsenet Eriikka Söderström ja Aaro Cantell ovat ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Eriikka Söderström on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Aaro Cantell on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

 

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan sijoitusjohtajana Solidiumissa. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Ehdotettujen jatkavien henkilöiden henkilötiedot ja luottamustehtävät ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com).

 

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

 

Annareetta Lumme-Timonen (s. 1967) toimii sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä. Hän vastaa Solidiumilla Anoran, Metson, Stora Enson ja Valmetin omistuksista. Lisäksi hänen vastuullaan on johtaa Solidiumin yritysvastuutyötä. Hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli sijoituspäällikkönä 3i Nordic plc:ssä vuosina 2000–2007. Vuosina 1997–2000 hän toimi sijoituspäällikkönä SFK Finance Oy:ssä. Hänellä on diplomi-insinöörin ja tekniikan tohtorin tutkinnot.

 

Annika Paasikivi (s. 1975) on toiminut vuodesta 2018 Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Oras Investin operatiivisen liiketoiminnan johtajana vuosina 2011–2018 ja integraatiojohtajana Oras Groupissa Oras-Hansa -integraation aikana vuosina 2013–2015. Hän on myös toiminut Friitala Fashion Oy:n operatiivisen liiketoiminnan johtajana vuosina 2009–2010 sekä työskennellyt useissa eri tehtävissä Varova Oy:ssä vuosina 2003–2005. Hänellä on B.A. ja M.Sc. (Global Politics) -tutkinnot.

 

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

 

  • 150 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2023: 145 000),
  • 82 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2023: 80 000),
  • 66 000 euroa hallituksen jäsenelle (2023: 64 000).

 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa (2023: 7 000) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa (2023: 16 000) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa (2023: 4 000) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 euroa (2023: 8 000) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

 

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.

 

Nimitystoimikunta

 

Reima Rytsölä (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Jari Paasikivi (hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy), Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö) ja Markus Aho (sijoitusjohtaja, Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö). Valmetin hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

 

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 7. helmikuuta 2024.

 

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely