Suunnattu osakeanti Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi

Suunnattu osakeanti Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 15. maaliskuuta 2024 klo 13.15

 

Valmetin hallitus päätti joulukuussa 2023 suunnatusta osakeannista Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi ansaintajaksoilta 2021–2023 ja 2023. Kyseessä olevat kannustinjärjestelmät ovat viivästetty suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma ja suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma.

 

Osakeannissa 15. maaliskuuta 2024 on luovutettu vastikkeetta 113 678 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti. Lisätietoja osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä on saatavilla 17. joulukuuta 2020 ja 20. joulukuuta 2022 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

 

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22. maaliskuuta 2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

 

Osakeannin jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 357 576 omaa osaketta.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely