Valmet on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin

Valmet on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22. helmikuuta 2024 klo 11.00

 

Valmet on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksen tänään 22. helmikuuta 2024 osoitteessa www.valmet.fi/vuosikertomus2023. Vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osasta: vuosikatsauksesta, tilinpäätöksestä ja hallituksen toimintakertomuksesta sekä GRI-liitteestä. GRI-liite on saatavilla vain englanniksi.

 

Vuosikatsaus sisältää yhteenvedon Valmetin toiminnasta, strategiasta, markkinaympäristöstä ja kestävästä kehityksestä vuonna 2023. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sisältää Valmetin tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelle 2023. GRI-liite määrittelee Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin laajuuden ja periaatteet sekä suhteen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon vuonna 2023.

 

Valmet on tänään julkaissut tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla samassa osoitteessa sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Valmetin laatimasta ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

 

Valmet on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023. Selvitykset on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla osoitteessa www.valmet.com/hallinnointi.

 

Vuosikatsaus, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, GRI-liite, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

 

Lisätietoja antaa:

Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 010 672 0000

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely